Testa om din organisation kan bli registrerad

Innan du påbörjar din ansökan rekommenderar vi att du testar om din organisation kan ingå i vårt register. Om samtliga påståenden stämmer kan din organisation bli registrerad.

  • Företrädare för alla associationsformer - utom svenska stiftelser

    Här kan du som företräder en organisation testa om ni uppfyller villkoren för att ingå i registret.

  • Företrädare för en svensk stiftelse

    Här kan du som företräder en stiftelse testa om organisationen kan ingå i registret.

Ansök om att registrera idéburen organisation

Ta reda på vilka uppgifter du behöver ha till hands innan du påbörjar din ansökan.

Ansök om att registrera idéburen organisation

Sidan senast uppdaterad: 2023-01-26