Så här går det till att bli auktoriserad tolk

Auktorisationen är ett bevis på att du har gedigna kunskaper och erfarenheter som tolk och att du är lämpad för yrket.

Vägen till att bli auktoriserad tolk består av 5 olika steg och inleds med att du skickar in en ansökan om auktorisation.

1. Ansök om auktorisation

I det första steget ansöker du om att bli auktoriserad som tolk, vanligtvis är det två stycken ansökningsperioder varje år. En ansökningsomgång på våren och en på hösten. Det är viktigt att du betalar in ansökningsavgiften i tid så att din ansökan blir giltig.

2. Skriftliga delprov 1, 2 och 3

Du får en kallelse cirka 3 veckor innan det skriftliga provet. Det skriftliga provet består av tre delprov:

  • Realia (delprov 1)
  • Språkfärdighet i svenska (delprov 2)
  • Terminologiprov från svenska till tolkspråket (delprov 3)

Du skriver delprov 1, 2 och 3 vid ett och samma provtillfälle. Delprov 1 och 2 rättas maskinellt. Är du redan auktoriserad i ett annat språk än det du ansöker om behöver du inte genomföra delprov 1 och 2. Om du får godkänt resultat i delprov 1 och 2 går du vidare till nästa steg.

3. Rättning av terminologiprov (delprov 3)

Du som har blivit godkänt i delprov 1 och 2 får ditt delprov 3 rättat av språk- och ämnesexperter. Blir du godkänd även i delprov 3 går du vidare till nästa steg, vilket är det muntliga provet.

4. Muntligt prov

Du som har blivit godkänd i det skriftliga provet får delta i det muntliga färdighetsprovet. Du får en kallelse cirka 3 veckor innan och dessa prov bokas in löpande under året. I det muntliga tolkprovet ska du genomföra 2-3 tolkade rollspel som kan utspela sig inom ämnesområdena sjukvård, arbetsmarknad och utbildning, social och samhälle, juridik samt migration. Blir du godkänd på det muntliga färdighetsprovet går du vidare till nästa steg.

5. Redbarhetsprövning

Om du blir godkänd i kunskapsprövningen genomför Kammarkollegiet en redbarhetsprövning. Det innebär att vi kontrollerar utdrag från Polismyndighetens belastnings- och misstankeregister samt Kronofogdemyndighetens utsökningsregister. Vi bedömer också om du är lämplig som auktoriserad tolk. Blir du godkänd i vår redbarhetsprövning kan du titulera dig auktoriserad tolk. Du finns då i vårt register över auktoriserade tolkar.

Förnya din auktorisation efter 5 år

För att få fortsätta vara auktoriserad tolk behöver du förnya din auktorisation efter 5 år. Tänk på att göra löpande noteringar över dina uppdrag under din tid som auktoriserad tolk. När du väl ska förnya din auktorisation behöver du redogöra för tidigare uppdrag under de senaste fem åren.

Speciell kompetens som rätts- eller sjukvårdstolk

När du har blivit auktoriserad tolk kan du ansöka om speciell kompetens som rättstolk eller sjukvårdstolk.

Vår tillsyn av auktoriserade tolkar

När du har blivit auktoriserad tolk ingår du i Kammarkollegiets tillsyn. Det innebär att vi granskar dig om det kommer in en anmälan till oss.

Om det statliga auktorisationssystemet

Det statliga auktorisationssystemet finns till för att tillgodose samhällets behov av kompetenta och pålitliga tolkar. En tolk som är auktoriserad kallas auktoriserad tolk. Kammarkollegiet ställer höga krav för auktorisation som tolk. I Sverige är det Kammarkollegiet som är ansvarig myndighet för auktorisation av tolkar.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-05-12