Aktieförvaltning

Vår aktieförvaltning erbjuder både aktiv och passiv förvaltning. Den aktiva förvaltningen sker i Aktiekonsortiet Sverige och Aktiekonsortiet Spiran. Den passiva eller den indexnära förvaltningen erbjuds i form av Aktieindexkonsortiet Sverige, Aktieindexkonsortiet Äpplet och Aktieindexkonsortiet Utland. Aktiv förvaltning sker även i stiftelsekonsortiet GIVA som vänder sig framför allt till kunder som är i behov av höga och stabila utdelningar. Vi kan även skräddarsy förvaltning till dina specifika krav i form av diskretionär förvaltning.

Den aktiva aktieförvaltningen arbetar med fundamental aktie- och strukturanalys för att hitta företag och sektorer som har förutsättningar att ha en bättre värdeutveckling än jämförelseindex över tiden.

Avkastningsmål

Aktieförvaltningens mål med den aktiva förvaltningen är att slå jämförelseindex över tid och att leverera en informationskvot som är större än 0.2.

Våra konsortier inom aktieförvaltning

Anlita oss för aktieförvaltning

Vill du veta mer om vår ränteförvaltning?

Vår ränteförvaltning bygger på långsiktig fundamentalanalys med aktiv förvaltning i främst obligationer. Vi erbjuder förvaltning i form av andelar i ett konsortium eller som egen portfölj.

Mer om vår ränteförvaltning

Sidan senast uppdaterad: 2021-02-03