Aktieförvaltning

Vår aktieförvaltning erbjuder både aktiv och passiv förvaltning. Vi kan även behovsanpassa förvaltningen till just dina specifika krav i form av diskretionär förvaltning.

Vill du anlita oss?

Är du intresserad av aktieförvaltning eller någon annan av våra tjänster? Boka ett förutsättningslöst möte där vi ger förslag på ett upplägg som passar dig.

Aktiv förvaltning

Den aktiva aktieförvaltningen arbetar med fundamental aktie- och strukturanalys för att hitta företag och sektorer som har förutsättningar att ha en bättre värdeutveckling än jämförelseindex över tiden.

Den aktiva förvaltningen sker i Aktiekonsortiet Sverige och Aktiekonsortiet Spiran. Aktiv förvaltning sker även i våra alternativa produkter, stiftelsekonsortiet GIVA och Fastighetskonsortiet Slottet.

Avkastningsmål

Aktieförvaltningens mål med den aktiva förvaltningen är att slå jämförelseindex över tid och att leverera en informationskvot som är större än 0.2.

Passiv förvaltning

Den passiva eller den indexnära förvaltningen erbjuds i form av Aktieindexkonsortiet Sverige, Aktieindexkonsortiet Äpplet och Aktieindexkonsortiet Utland.

Diskretionär förvaltning - behovsanpassad förvaltning

Vi erbjuder också något som kallas för diskretionär förvaltning där vi anpassar förvaltningen efter just dina behov. Förutom våra egna produkter kan vi placera i utvalda produkter från externa samarbetspartners.

Kontaktperson

Johan Eliæson
Kund och strategi
Telefon: 08-700 06 61

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-05-22