Överklaga Systembolagets beslut

Har Systembolaget valt att avföra eller avvisa en produkt i sitt sortiment? Då kan du som är leverantör av produkten överklaga beslutet till Alkoholsortimentsnämnden.

Så här överklagar du

Ditt överklagande ska innehålla:

  • information om vilket beslut det gäller
  • skäl för överklagandet
  • dina kontaktuppgifter.

Bifoga även Systembolagets beslut samt eventuella övriga handlingar (till exempel offertförfrågan och offertbesked).

Skicka överklagandet till oss inom tre veckor från den dag du fick del av Systembolagets beslut.

Posta eller e-posta överklagandet till oss

E-postadress:
Registratur@kammarkollegiet.se

Postadress:
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm

Vad händer när överklagandet har skickats in?

Vi kontaktar dig om ärendet behöver kompletteras. När Systembolaget har yttrat sig över överklagandet får du tillfälle att yttra dig över vad Systembolaget anfört.

När ärendet är klart för avgörande sätts det upp för föredragning vid sammanträde inför nämnden. Nämndens beslut skickas till dig via post.

Beslutet kan inte överklagas.

Om vårt handläggarstöd till Alkoholsortimentsnämnden

Alkoholsortimentsnämnden

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-03-01