Överklaga Systembolagets beslut

Har Systembolaget valt att inte ta in eller ta bort en produkt från eller ur sitt sortiment? Då kan du som leverantör av produkten överklaga beslutet till Alkoholsortimentsnämnden.

Vid överklagan, skicka in de här uppgifterna till oss

Information om din överklagan

 • Beslutet som överklagan gäller
 • Systembolagets beslutsdatum
 • Systembolagets diarienummer

Dokument som du ska bifoga

 • Skrivelse med din överklagan (dina skäl för ändring av beslutet)
 • Beslutet som överklagas
 • Eventuella övriga handlingar (till exempel offertförfrågan och offertbesked)

Bifoga dokumenten som pdf:er.

Kontaktuppgifter till dig som leverantör

 • Företagets namn
 • Kontaktperson
 • Postadress
 • Telefonnummer
 • E-postadress

Skicka samtliga uppgifter med e-post till: registratur@kammarkollegiet.se

Om vårt handläggarstöd till Alkoholsortimentsnämnden

Alkoholsortimentsnämnden prövar om Systembolagets beslut är grundat endast på en bedömning av produktens kvalitet, särskilda risker för skadeverkningar av produkten, kundernas efterfrågan och andra affärsmässiga hänsyn samt att ingen favorisering skett av inhemska produkter.

Alkoholsortimentsnämnden

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-12-17