Auktorisationsprovet för översättare

Här hittar du information om hur auktorisationsprovet för översättare är uppbyggt, hur du kan förbereda dig inför de olika delproven, vilka praktiska detaljer du behöver tänka på och vad som händer efter provet.

Auktorisationsprovet består av två delprov

Auktorisationsprovet för översättare består av två delprov. Du som redan är auktoriserad i en annan språkkombination behöver inte delta i delprov 1.

Det här innehåller delproven:

  • Delprov 1 består av flervalsfrågor som testar realiakunskaper och läsförståelse.
  • Delprov 2 är själva översättningsmomentet och består av översättning av två texter, en text med samhällsinformation och en juridisk text.

Frågor om provet?

Har du frågor om provet kan du kontakta oss via e-post: tot@kammarkollegiet.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-07-27