Digitalt behörighetskort för tolk

Du som är auktoriserad tolk eller registrerad utbildad tolk i vårt nationella tolkregister kan nu använda ditt digitala mobilanpassade behörighetskort. Med ditt behörighetskort kan du visa dina kunder via din mobiltelefon att du är auktoriserad tolk eller registrerad utbildad tolk.

Det digitala behörighetskortet

Från och med den 15 mars 2024 är det inte längre möjligt att beställa fysiska behörighetskort.

I stället för det fysiska behörighetskortet kommer du som tolk att kunna uppvisa ett digitalt kort anpassat för din mobiltelefon. Du hittar ditt digitala behörighetskort i vårt register över auktoriserade och utbildade tolkar.

Här har vi listat all information som finns på ditt digitala behörighetskort:

  • ditt förnamn
  • ditt efternamn
  • ditt tolknummer
  • om du är auktoriserad tolk eller registrerad som utbildad tolk
  • vilket språk du är auktoriserad i och om du har speciell kompetens som rättstolk och/eller sjukvårdstolk alternativt vilken typ av utbildning och språk du har registrerat

Du som har kvar ditt fysiska tolkkort kan använda det så länge kortet gäller.

Till dig som är tolkanvändare

Eftersom de tidigare fysiska behörighetskorten har samma giltighetstid som en auktorisation eller registrering som utbildad tolk (fem år) kommer dessa att fortsatt vara i bruk i ytterligare ett par års tid. Vi uppmanar därför dig som tolkanvändare att ta
för vana att alltid kontrollera giltighetsdatumet på kortets framsida.

Vi vill poängtera att behörighetskortet inte är en identitetshandling. Det är inte obligatoriskt för auktoriserade och utbildade tolkar att ha ett fysiskt behörighetskort. Det är inte heller ett krav för att kunna utöva tolkyrket.

För att verifiera en tolks kompetens bör du som anlitar en tolk i första hand kontrollera tolkens kompetensnivå och språk i Kammarkollegiets tolkregister där du hittar det nya digitala kortet. Vi rekommenderar att tolkens namn kontrolleras mot en ID-handling.

Behörighetskort blir digitala behörighetskort

Från och med den 15 mars 2024 använder vi digitala behörighetskort som du når här på vår webbplats.

Det digitala kortet innehåller de obligatoriska uppgifter som finns i vårt register.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-03-15