Sjukdom eller olycksfall

Om du skadar dig i en olycka eller om du blir sjuk ska du anmäla det till oss via e-tjänst eller blankett.

Våra försäkringar

Läs mer om respektive försäkrings villkor och hur du anmäler skadan på försäkringens sida.

För dig inom Försvarsmakten, Kriminalvården, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Räddningstjänsten, Polismyndigheten eller Statens institutionsstyrelse (SiS)

Innan du anmäler skada till Kammarkollegiet behöver du först göra en skadeanmälan till Försäkringskassan. Du hittar mer information om hur du anmäler skada under respektive försäkring.

Försvarsmakten

Kriminalvården och Polismyndigheten

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Räddningstjänsten

Statens institutionsstyrelse (SiS)

För dig som är arbetslös i arbetsmarknadsåtgärd eller i rehabilitering

Tänk på att du också behöver anmäla din skada som en arbetsskada till Försäkringskassan. Du hittar mer information om hur du anmäler skada under respektive försäkring.

Arbetslösa i arbetsmarknadsåtgärd

Arbetslösa i rehabilitering

För dig med särskilt personskadeskydd

För dig som fått en personskada vid trafikolycka

Har du frågor om skadeanmälan?

Kontakta oss via e-post:
forsakring@kammarkollegiet.se eller via telefon:
054-22 12 00

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-06-20