Personuppgifter vid hantering av radio- och tv-avgifter

Kammarkollegiet administrerar den tidigare radio- och tv-avgiften. Här hittar du information om vilka personuppgifter vi hanterar i samband med den.

Kammarkollegiets uppdrag och register

Vår verksamhet regleras i övergångsbestämmelserna till lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. Kammarkollegiet har genom dessa bestämmelser tagit över delar av Radiotjänst i Kiruna AB:s (Radiotjänst) verksamhet i samband med att Radiotjänst avvecklats. Det rör sig framförallt om hantering av ärenden om obetalda radio- och tv-avgifter samt bevakning av fordringar.

För att kunna utföra uppdraget har Kammarkollegiet ett register över de som finns registrerade för en obetald radio- och tv-avgift. Vi har också ett ärendehanteringssystem där vi administrerar ärenden gällande enskilda avgiftsbetalare. Bland annat svarar vi på frågor, kommunicerar med Kronofogden och tar vissa beslut i gamla avgiftsärenden.

Syftet med behandlingen

Vårt syfte med behandlingen av personuppgifter är att hantera ärenden om obetalda radio- och tv-avgifter och bevaka fordringar samt att kunna betala tillbaka för mycket inbetalda avgifter.

Rättslig grund

Behandlingen av personuppgifter sker som ett led i Kammarkollegiets myndighetsutövning.

Uppgifter i Kammarkollegiets register

De uppgifter Kammarkollegiet behandlar är till exempel:

  • För- och efternamn
  • adress,
  • personnummer,
  • e-post och
  • telefonnummer.

Vi har även information om dina betalningar och dina obetalda radio- och tv-avgifter.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-03-22