Ledamot och ersättare ska redovisa följande intäkter

Du ska redovisa intäkter som din politiska verksamhet fått in. Intäkterna ska redovisas olika beroende på om det är intäkter från olika typer av bidrag, insamlingar eller lotterier.

Intäkter från försäljning

Du ska redovisa den totala summan.

Intäkter från lotterier

För de lotterier som kräver licens enligt spellagen, ska antal lotter och pris per lott redovisas.

För intäkter från övriga lotterier, som inte krävt licens, ska den totala summan redovisas.

Intäkter från kontantinsamlingar

Du ska redovisa varje insamling för sig med uppgift om tid och plats för insamlingen.

Bidrag

Som bidrag räknas pengar, varor och tjänster som du tagit emot helt eller delvis utan någon motprestation. Du ska redovisa bidrag i de här kategorierna:

 • Bidrag upp till och med 263 kronor. Du ska redovisa den totala summan.
 • Anonyma bidrag från 264 kronor upp till och med 2 625 kronor. Du ska ange varje bidrag för sig.
 • Bidrag från privatpersoner:
  • från 264 till 26 250 kronor. Du ska redovisa den totala summan.
  • över 26 250 kronor. Du ska ange varje bidrag för sig med uppgift om bidragsgivarens identitet, namn och adress eller personnummer.
 • Interna bidrag från egna partiet från 264 kronor. Du ska redovisa den totala summan av bidragen.
 • Övriga bidrag (till exempel från företag, organisationer, föreningar, stiftelser och fonder):
  • från 264 till 26 250 kronor. Du ska redovisa den totala summan.
  • över 26 250 kronor. Du ska ange varje bidrag för sig med uppgift om bidragsgivarens identitet, namn och adress eller organisationsnummer.

Om bestämmande inflytande och närstående verksamhet

Ett parti kan ha bestämmande inflytande över bolag, föreningar och stiftelser. Bestämmande inflytande innebär att:

 • partiet har mer än hälften av rösterna i verksamheten eller
 • att det finns avtal eller liknande som ger ett inflytande som kan likställas med att ha hälften av rösterna i verksamheten.

Partiet ska redovisa insamlingar av kontanter och bidrag som kommit in till den verksamhet som partiet har bestämmande inflytande över. Intäkterna ska redovisas separat så att de hålls isär från partiets intäkter.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-04-04