Ledamot och ersättare ska redovisa följande intäkter

Du ska redovisa intäkter som er politiska verksamhet fått in. Intäkterna ska redovisas olika beroende på om det är intäkter från offentligt stöd, medlemsavgifter, olika typer av bidrag, insamlingar eller lotterier.

Intäkter från försäljning

Du ska redovisa den totala summan.

Intäkter från lotterier

För de lotterier som har tillstånd av Lotteriinspektionen, ska antal lotter och pris per lott redovisas.

För intäkter från övriga lotterier, som inte krävt tillstånd, ska den totala summan redovisas.

Intäkter från kontantinsamlingar

Du ska redovisa varje insamling för sig med uppgift om tid och plats för insamlingen.

Bidrag

Som bidrag räknas pengar, varor och tjänster som du tagit emot helt eller delvis utan någon motprestation. Du ska redovisa bidrag i de här kategorierna:

 • Bidrag upp till och med 238 kronor: Du ska redovisa den totala summan.
 • Anonyma bidrag från 239 kronor upp till och med 2 380 kronor. Du ska redovisa varje bidrag för sig:
 • Bidrag från privatpersoner:
  • från 239 till 23 800 kronor. Du ska redovisa den totala summan.
  • över 23 800 kronor. Du ska redovisa varje bidrag för sig med uppgift om bidragsgivarens identitet, namn och adress eller personnummer.
 • Interna bidrag från egna partiet från 238 kronor. Du ska redovisa den totala summan.
 • Övriga bidrag (till exempel från företag, organisationer, föreningar, stiftelser och fonder):
  • från 239 till 23 800 kronor. Du ska redovisa den totala summan.
  • över 23 800 kronor. Du ska ange varje bidrag för sig med uppgift om bidragsgivarens identitet, namn och adress eller organisationsnummer.

Om bestämmande inflytande och närstående verksamhet

Ett parti kan ha bestämmande inflytande över bolag, föreningar och stiftelser. Bestämmande inflytande innebär att:

 • partiet har mer än hälften av rösterna i verksamheten eller
 • att det finns avtal eller liknande som ger ett inflytande som kan likställas med att ha hälften av rösterna i verksamheten.

Partiet ska redovisa insamlingar av kontanter och bidrag som kommit in till den verksamhet som partiet har bestämmande inflytande över. Intäkterna ska redovisas separat så att de hålls isär från partiets intäkter.

Sidan senast uppdaterad: 2022-03-31