Statliga myndigheters ansvar för riskhantering i verksamheten

Alla statliga myndigheter har till uppgift att identifiera och värdera risker i sin verksamhet. Man ska också göra en riskanalys och vidta åtgärder för att begränsa riskerna och förebygga skador eller förluster.

Innan myndigheten kan teckna en försäkring hos Kammarkollegiet ska ni göra en riskanalys. På den här sidan förklarar vi vad som ska ingå i riskanalysen och vilka metodstöd som vi erbjuder för ert riskhanteringsarbete.

Riskhantering

Ansvaret för riskhanteringen utgår från förordningen (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering och den anger att man bland annat ska:

 1. Identifiera vilka risker för skador eller förluster som finns i den egna verksamheten.
 2. Värdera riskerna och beräkna vilka kostnader som staten har eller kan få utifrån riskerna som ni har identifierat.
 3. Ställa samman resultatet i en riskanalys.
 4. Vidta lämpliga åtgärder för att begränsa risker och förbygga skador eller förluster till följd av till exempel stöld, brand, vattenläckage, el-bortfall, IT- incidenter eller att personal är på tjänsteresa.

Förordning (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Metodstöd för riskhanteringsarbetet

Kammarkollegiet har tagit fram metodstöd för myndigheters riskhanteringsarbete. Med metodstöden kan du bland annat göra en verksamhetsanalys och räkna ut myndighetens riskkostnad.

Teckna en verksamhetsförsäkring

När ni genomfört punkterna 1-4 kan ni vända er till oss på Kammarkollegiet och ansöka om att få teckna en verksamhetsförsäkring. Även stiftelser med statlig anknytning kan ansöka om att få teckna försäkring hos oss.

 • Vår verksamhetsförsäkring kan beskrivas som en företagsförsäkring för statliga myndigheter. Den består av tre delar: egendomsförsäkring, följdskadeförsäkring och ansvarsförsäkring.
 • Ni kan även välja att själva ta den ekonomiska risken för skador och inte teckna någon försäkring.
 • Ni kan inte välja att teckna en försäkring på den öppna marknaden på grund av ett förbud (enligt förordningen om statliga myndigheters riskhantering). Endast om det finns särskilda skäl kan vi ge dispens från förbudet. Försäkringsförbudet gäller dock inte för stiftelser med statlig anknytning.

Riskhanteringsstöd

Vi har tagit fram olika stöd för ditt arbetet med riskhantering. Stödet består av:

 • Metodstöd för att genomföra en verksamhetsanalys och räkna ut riskkostnad
 • Riskrondsbesök och en checklista för riskgenomgång
 • Tips och råd om förebyggande åtgärder
 • Ett nyhetsbrev som utkommer 4 gånger per år
 • Riskhanteringsdagen

Använd vårt riskhanteringsstöd

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-04-01