Kammarkollegiet logotyp

Diskussionspartner

Allt fler kapitalägare behöver en diskussionspartner kring hur förmögenhet ska placeras. Vår rådgivning syftar till att hjälpa våra kunder att få en effektiv och bra förmögenhetsförvaltning.

Vill du anlita oss?

Är du intresserad av en diskussionspartner eller någon annan av våra tjänster? Boka ett förutsättningslöst möte där vi ger förslag på ett upplägg som passar dig.

Kammarkollegiet Kapitalförvaltning tillhandahåller en mängd tjänster för fonder, stiftelser och andra liknande typer av kunder. Det är alltifrån rapportering och riskhantering till löpande ekonomitjänster såsom redovisning, deklarationer, utbetalningar med mera.

Rådgivningen är oberoende och inriktad på att sätta mål kring avkastning, risknivå, tillgångsallokering och portföljstrategi. Fördelningen mellan tillgångsslag är det viktigaste beslutet för kapitalägare. Vi hjälper dig att upprätta en struktur för förmögenhetsförvaltningen, ge förslag på rimliga avkastningskrav, utdelningsprinciper, placeringspolicy samt utvärdera befintlig eller framtida förvaltning. Vi är en naturlig samtalspartner i komplexa frågor och frågeställningar.

Följande områden kan vi ge rådgivning inom:

Allokering/Kapitalförvaltning

Översyn av kapitalstruktur, strategisk analys och tillgångsallokering

Bestämma en kunds optimala förmögenhetsportfölj av olika tillgångar utifrån förutsättningar.

Skuldmatchning

Skapa en tillgångsportfölj som matchar skulder.

Alternativa investeringar

Rådgivning inom tillgångsslag som till exempel fastigheter, råvaror, hedgefonder med flera.

Placeringspolicy

Bistå med råd, utveckla, och/eller skriva förslag till policy efter kundens behov.

Likviditetshantering

Strukturera kundens specifika likviditetsbehov med lämpliga placeringar.

Valutahantering

Valutaexponeringen i en tillgångsportfölj behöver hanteras på lämpligt sätt och påverkar alltid avkastning och risk.

Finansiella beslutsunderlag

En kapitalägare kan behöva hjälp med att formulera underlag rörande avkastningskrav, vinstdelningsprinciper, utdelningsbehov och andra ad hoc-underlag.

Rapportering

Riskrapporter

Kammarkollegiet kan verka som kundens riskavdelning.

Avkastningsanalys

Skräddarsy avkastningsrapportering efter kundens behov.

Ekonomi/Redovisning

Bokslut

Kammarkollegiet upprättar förslag till årsbokslut.

Redovisningsrådgivning

Vår redovisningsavdelning har stor kunskap i redovisningsfrågor.

Utdelningsprognoser

Kammarkollegiet kan bistå med kvalificerade prognoser på vilken utdelning ni kan förvänta er.

Beslutsunderlag för att ta fram reavinster

Vi kan hjälpa till med att ta fram ett beslutsunderlag som visar vad och hur tillgångar ska realiseras på ett för portföljen optimalt sätt.

ESG

Förslag till hållbarhetspolicy

Som specialist inom området.

Översyn av kunds policyer

ESG och hållbarhetsfrågor behöver ständigt uppdateras.

Exempel på frågor vi hjälper dig med

  • Vilken risknivå passar vår organisation bäst?
  • Rimmar val av risknivå och förväntad avkastning med varandra?
  • Vilka tillgångsslag passar in i vår strategi? Och hur samvarierar olika tillgångsslag över tid?
  • Vad gör vi om räntan är noll eller negativ? Och särskilt om det samtidigt är hög värdering på alla tillgångsslag
  • Hur stor andel bör placeras i riskfyllda tillgångar som till exempel aktier? Orkar vi som kapitalägare med stora svängningar i tillgångspriser?
  • Hur kan förmögenhetsvärden skyddas mot olika typer av finansiella risker och externa chocker?

Rådgivningen är en integrerad del i våra förvaltningsuppdrag, men erbjuds även som separat tjänst. Kammarkollegiet har en mycket stor vana att diskutera placeringspolicy och genomföra översyn av kunders kapitalstruktur utifrån verksamhetens behov.

Kontaktperson

Johan Eliæson
Kund och strategi
E-post: johan.eliaeson@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 06 61

Våra övriga tjänster

Förvaltning

Förvaltning av svenska och utländska aktier, obligationer och fastigheter.

Aktieförvaltning
Ränteförvaltning
Diskretionär förvaltning
Alternativa investeringar

Allokering

Marknadslägets ständiga förändringar kräver en optimalt sammansatt portfölj. Med vår expertis i allokering garanteras du en stabil kombination mellan olika tillgångsslag.

Läs mer om allokering

Avkastning- och riskrapportering

Kammarkollegiet kan verka som kundens riskavdelning och skräddarsy riskrapporter och avkastningsrapporter efter kundens behov.

Läs mer om avkastning- och riskrapportering

Ekonomitjänster

Kammarkollegiet kan bli din finansavdelning som tar hand om allt från förvaltning till redovisning, deklarationer, administration och riskkontroll.

Läs mer om ekonomitjänster

Värdepappers-administration

Värdepappersadministration utför back- och middle officetjänster för både externt och internt förvaltat kapital från myndigheter, stiftelser och statliga bolag. Värdepappersadministration ansvarar också för avkastnings- och riskrapportering samt resultatuppföljning.

Läs mer om Värdepappersadministration

Sidan senast uppdaterad: 2023-09-26