Statens institutionsstyrelse (SiS)

Försäkringen omfattar dig som är intagen på SiS särskilda ungdomshem (LVU) och SiS LVM-hem. Här kan du anmäla en skada.

Försäkringen gäller dig som:

 • Är intagen i ett hem som avses i 12§ Lagen (1990.52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
 • Är intagen i ett hem som avses i 22§ Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Anmäl skada och ansök om ersättning

 1. När du råkar ut för en skada ska du först fylla i en arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan.
  Fyll i arbetsskadeanmälan och skicka in till Försäkringskassan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 2. Försäkringskassan prövar skadan och skickar en kopia av din arbetsskadeanmälan till oss. Beslutet som du får från Försäkringskassan ska du skicka in till oss tillsammans med din skadeanmälan.
 3. När Försäkringskassan har godkänt din skada kan vi på Kammarkollegiet pröva din rätt till ersättning. Ladda ner och fyll i blanketterna för skadeanmälan och fullmakt. Fullmakten behöver vi ha i original så den skickar du till vår postadress.
  Blankett för skadeanmälan för SiS Pdf, 264.4 kB.
  Blankett för fullmakt Pdf, 66.2 kB.
 4. Skicka in skadeblanketten och Försäkringskassans beslut till oss via e-post: forsakring@kammarkollegiet.se
  Skicka in fullmakten i original till oss via post:
  Kammarkollegiet
  651 80 Karlstad

Har du frågor om din skadeanmälan?

Kontakta oss på telefon 054-22 12 00

Vad kan jag få ersättning för?

Om Försäkringskassan har godkänt din skada som en personskada kan du ansöka om ersättning hos Kammarkollegiet. Vi prövar om du har rätt att få ersättning.

Du kan få ersättning för:

 • Sveda och värk om du har akuta besvär i samband med skadan.
  När du skadat dig så gäller detta:
  • Vid olycksfall - om du inte kan arbeta helt eller delvis i mer än 31 dagar på grund av din skada.
  • Vid annat än olycksfall (sjukdom, belastningsbesvär med mera) - om besvären som Försäkringskassan har godkänt kvarstår i mer än 180 dagar.
 • Lyte och men - om du får bestående besvär eller ärr.
  Ersättningen för lyte och men prövar vi 18 månader efter skadetillfället eller efter att du är färdigbehandlad.
 • Om du har förlorat tänder.
 • Vid dödsfall

Vad säger lagen?

Försäkringen gäller med de förutsättningar som följer av 43. Kap Socialförsäkringsbalken om statligt personskadeskydd samt Lagen (1977:266 om statlig ersättning vid ideell skada mm.).

Försäkringen är styrd av förordningen 1977:266 och är tecknad av Statens Institutionsstyrelse. Att en försäkring är förordningsstyrd betyder att regeringen har beslutat att det ska finnas ett försäkringsskydd för en särskild grupp individer.

Läs mer om Socialförsäkringsbalken statligt personskadeskydd på lagen.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om lagen om statlig ersättning vid ideell skada på Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-04-06