Så här räknar vi ut din resegaranti

Den budget du skickar in till oss avgör hur stor din resegaranti behöver vara varje månad. Resegarantin behöver vara tillräckligt stor för att varje resenär, vid varje tidpunkt ska ha fullständigt skydd. Därför är det viktigt att du lämnar så exakta uppgifter som möjligt.

Det här avgör resegarantins storlek:

  • Antal resenärer per månad.
  • Resornas kostnad.
  • Hur mycket resenären betalar innan avresa.
  • När betalning innan resa ska göras.
  • Kostnad för hemtransport och inkvartering i väntan på hemtransport.

Lägsta belopp är 50 000 kronor

Vid våra beräkningar lägger vi på tio procent för att det ska finnas marginal ifall du ökar din försäljning något. Vi avrundar därefter summan uppåt till ett jämnt belopp.

Det lägsta belopp som du kan ordna resegaranti med är 50 000 kronor.

Två olika typer av resegaranti

Det finns två olika typer av resegaranti som du kan behöva ordna med beroende på hur din verksamhet ser ut:

Garanti som gäller tillsvidare

Du ska alltid ordna med en garanti som gäller tills vidare. Undantag gällande att giltighetstiden ska vara tillsvidare kan i vissa fall göras i fall där resegarantin ordnas i form av en försäkring. Storleken på garantin som gäller tillsvidare baseras på de månader under året när du har lägst intäkt (utifrån din uppskattning).

Om du har jämn beläggning under hela året räcker det med att du ordnar med den här garantin.

Tidsbegränsad garanti

Om du har högsäsong under vissa månader måste du komplettera med en eller flera extra garantier. Dessa ordnar du med under en tidsbegränsad period.

Minskning av resegaranti

För att vi ska kunna pröva en minskning av er resegaranti måste du lämna in en ändrad budget till Kammarkollegiet. Du behöver också fylla i en budgetuppföljning med uppgift om utfallet av de tre senaste månadernas resor.

För att handläggningen ska gå skyndsamt måste blanketterna vara fullständigt ifyllda och undertecknade på heder och samvete. Om du önskar att Kammarkollegiet ska pröva om er resegaranti kan minskas ska du uppge det på budgeten eller i ett e‑postmeddelande. Ni behöver även meddela om det finns resenärer som har betalat för en resa som blev inställd och som inte fått tillbaka sina pengar

Vi har ett stort antal ärenden hos oss och vi kommer prioritera ändrade budgetar vi får in.

Budget för din reseverksamhet Pdf, 180.2 kB.

Budgetuppföljning Pdf, 167 kB.

Är du osäker på om du behöver ordna med resegaranti?

Det är mycket att hålla reda på som reseaktör. Ta reda på om du behöver anmäla din reseverksamhet till oss.

Resegaranti för reseaktörer

Sidan senast uppdaterad: 2022-11-30