Så här räknar vi ut din resegaranti

Den budget du skickar in till oss avgör hur stor din resegaranti behöver vara varje månad. Resegarantin behöver vara tillräckligt stor för att varje resenär, vid varje tidpunkt ska ha fullständigt skydd. Därför är det viktigt att du lämnar så exakta uppgifter som möjligt.

Det här avgör resegarantins storlek:

  • Antal resenärer per månad.
  • Resornas kostnad.
  • Hur mycket resenären betalar innan avresa.
  • När betalning innan resa ska göras.
  • Kostnad för hemtransport och inkvartering i väntan på hemtransport.

Lägsta belopp är 50 000 kronor

Vid våra beräkningar lägger vi på tio procent för att det ska finnas marginal ifall du ökar din försäljning något. Vi avrundar därefter summan uppåt till ett jämnt belopp.

Det lägsta belopp som du kan ordna resegaranti med är 50 000 kronor.

Två olika typer av resegaranti

Det finns två olika typer av resegaranti som du kan behöva ordna med beroende på hur din verksamhet ser ut:

Tills vidaregaranti

Du ska alltid ordna med en tills vidaregaranti. Storleken på den baseras på de månader under året när du har lägst intäkt (utifrån din uppskattning).

Om du har jämn beläggning under hela året räcker det med att du ordnar med den här garantin.

Tidsbegränsad garanti

Om du har högsäsong under vissa månader måste du komplettera med en eller flera extra garantier. Dessa ordnar du med under en tidsbegränsad period.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-02-11