För dig som är begravningsombud

Du som är begravningsombud ska meddela oss på Kammarkollegiet om du tillstyrker eller avstyrker församlingens kostnadsberäkning för begravningsverksamheten senast 1 november varje år.

Om du avstyrker ska du skriva en motivering till det och lämna en egen beräkning av kostnaderna.

Meddela oss på Kammarkollegiet om du upptäcker brister i redovisningen

Du som är begravningsombud ska samråda med huvudmannens revisor om huvudmannens årsredovisning och krav på särredovisning. Om du upptäcker brister i redovisningen ska du meddela oss det. Det gör du i samband med att du tillstyrker eller avstyrker Huvudmannens kostnadsberäkning.

För att du ska kunna sköta ditt uppdrag är det viktigt att du har tillgång till samtliga handlingar för begravningsverksamheten. Du har också rätt att delta vid församlingens sammanträden som rör begravningsverksamheten.

Du som är begravningsombud ska även:

  • Granska att begravningsavgiften går till begravningsverksamhet.
    Här kan du se vad begravningsavgiften får användas till
  • Granska hur begravningsverksamheten fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan och undersöka vad de har för önskemål.
  • Ge förslag på vad huvudmannen kan göra för att tillgodose önskemålen från dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om din verksamhet och hålla kontakt med andra trossamfund.

Senaste beslut om begravningsavgifter

Aktuell begravningsavgift

Om vår uppgift

Ta reda på hur den aktuella lagstiftningen ser ut.

Begravningsavgift

Har vi dina kontaktuppgifter?

Är du begravningsombud? Då ska du anmäla dina kontaktuppgifter till oss.

Fyll i kontaktuppgifter Pdf, 57.3 kB. (Pdf, 57.3 kB)

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-09-07