Färre skador vid resor under 2021

En positiv sida med pandemiåret är att vi ser en rejäl sänkning av skador i samband med resor – vilket delvis är effekten av att så många jobbat hemifrån. Hur kan vi behålla den positiva trenden även efter pandemin? Här får du några tips.

Ung tjej som sitter och tittar i sitt pass på ett tåg.

Som en följd av pandemin har många anställda på myndigheterna rest i mindre utsträckning än normalt. Både på grund av reserestriktioner och att många har fått jobba hemifrån. Antalet anmälda skador kopplat till tjänstereseförsäkringen och studentförsäkringen, för utbytesstudenter, har minskat. Minskningen har gått från 2649 år 2020 till 521, räknat fram till den 18 november 2021.

Det är lätt att glömma bort vad viktigt det är att arbeta riskförebyggande för att förhindra den här typen av skador under vanliga omständigheter. Kammarkollegiet vill därför påminna er om vikten av detta arbete, så att vi även fortsättningsvis kan se fram emot en lägre skadefrekvens.

Tips på skadeförebyggande arbete kring resande

Ett gott råd är att skapa en policy, som sedan kan brytas ned till riktlinjer och utbildningsinsatser. Genom att arbeta systematiskt med dessa frågor har ni en god möjlighet att minska risken för att någon ska råka illa ut i samband med en resa.

En policy kring resesäkerhet bör omfatta att man ska upprätta en riskanalys inför resan, och instruktioner kring;

  • Hur bokning av resor ska gå till.
  • Hur man ska bo.
  • Transporter inom landet.
  • Sjukvård och vaccinationer.
  • Kontaktpersoner hemma.
  • Ansvaret att sätta sig in i säkerhetsläget i det land man ska resa till.
  • Hur man ska agera vid exempelvis social oro, terroraktioner eller naturkatastrofer.
  • Hur man ska agera om olyckan är framme – bland annat vem som ska kontaktas och hur.

Kontakta oss riskmanagers

Önskar ni få mer tips i ämnet, eller bolla tankar kring ert befintliga arbete i frågan, är ni varmt välkomna att höra av er.

Våra kontaktuppgifter

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Jobbar du med försäkringsfrågor eller med riskhantering? Vårt nyhetsbrev bjuder på tips, råd och stöd.

Anmäl dig till nyhetsbrevet

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-06-02