Teckna enskild personförsäkring

Du som är behörig handläggare på en statlig myndighet kan teckna en enskild försäkring för en eller flera personer som inte omfattas av en samlingsförsäkring.

Försäkringar du kan teckna via e-tjänst

 • Reseförsäkring enskild
 • Student UT enskild
 • Student IN enskild
 • Särskilt personskadeskydd (SPS) enskild
 • Utländska besökare enskild

Teckna enskild försäkring via e-tjänst

Det är viktigt att du kontrollerar att försäkringsskyddet som du vill teckna inte omfattas av en gällande samlingsförsäkring.

 • Du kan endast teckna en sorts försäkring för en tidsperiod per beställning.
 • Samtliga personer som du lägger till hamnar på samma försäkring och faktura.
 • Önskar du separata försäkringar och fakturor behöver du fylla i och skicka in beställningen för en person i taget.
 • Ska du teckna försäkring för fler än fem personer laddar du upp ett dokument med information om de personer som ska försäkras.

De uppgifter du behöver förbereda är följande:

 • namn på de som ska vara försäkrade
 • personnummer eller födelsedatum på de som ska vara försäkrade
 • vilken tidsperiod försäkringen ska gälla
 • vilket land personerna kommer ifrån eller ska resa till
 • Beställande myndighets namn, organisationsnummer och fakturareferens
 • Kontaktuppgifter till dig som är beställare

Gå till e-tjänst Teckna enskild försäkring Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Försäkringar du kan teckna via e-post

 • URA försäkring enskild
 • Kompletterande egendomsförsäkring URA
 • Flyttgods för utlandsstationerade

Teckna enskild försäkring via e-post

Det är viktigt att du kontrollerar att försäkringsskyddet som du vill teckna inte omfattas av en gällande samlingsförsäkring.

Skicka din beställning till forsakringsbestallning@kammarkollegiet.se

De uppgifter du behöver skicka in är:

 • namn på de som ska vara försäkrade
 • personnummer eller födelsedatum på de som ska vara försäkrade
 • vilken tidsperiod försäkringen ska gälla
 • vilket land personerna kommer ifrån eller ska resa till
 • Beställande myndighets namn, organisationsnummer och fakturareferens
 • Kontaktuppgifter till dig som är beställare

Vid Kompletterande egendomsförsäkring URA behöver du också skicka in följande uppgifter:

 • om det gäller en enskild person eller en familj
 • försäkringsbelopp från 50 000 kronor upp till 1 miljon kronor med 50 000 kronors intervall

Vid Flyttgodsförsäkring för utlandsstationerade behöver du också skicka in följande uppgifter:

 • uppskattat värde på flyttgodset
 • mellan vilka orter godset ska flyttas
 • flyttdatum

Vad händer efter genomförd beställning?

När du genomfört din beställning får du en bekräftelse via e-post. Om du behöver komplettera beställningen så kontaktar vi dig. Så snart vi lagt in försäkringen skickar vi försäkringsbrev och eventuella intyg med e-post. Vi skickar sedan en faktura.

Frågor och svar om enskilda försäkringar

Här hittar du vanliga frågor och svar om enskilda försäkringar.

Vem kan och vem kan inte teckna en försäkring?

 • Du som är beställare på en statlig myndighet kan teckna en enskild försäkring för en eller flera personer.
 • Du som är privatperson kan inte teckna en försäkring åt dig själv.
 • Du som anställd på en myndighet kan inte teckna en försäkring åt dig själv.

Vad kostar försäkringen?

 • För samtliga försäkringar gäller att minsta försäkringspremie är 200 kronor. Normalpris för respektive försäkring är för:
 • Reseförsäkring enskild, 15 kronor per person och dygn
 • Student IN enskild, 15 kronor per person och dygn
 • Student UT enskild, 15 kronor per person och dygn
 • Särskilt personskadeskydd (SPS), 3 kronor per person och dygn
 • Utländska besökare enskild, 15 kronor per person och dygn

För vilka länder kan jag teckna försäkring?

Det finns ingen begränsning i ditt val av land och i e-tjänsten kan du välja mellan alla länder. Det kan dock finnas speciella omständigheter som gäller för vissa länder. I dessa fall kan Kammarkollegiet höra av sig inför hanteringen av försäkringsbeställningen.

Finns det någon undre och övre åldersgräns för den som ska försäkras?

Nej, det finns ingen undre eller övre åldersgräns för den som ska försäkras.

Hur gör jag om jag vill förlänga en försäkring?

Om du vill förlänga en försäkring kontaktar du din försäkringshandläggare. Du kan också kontakta oss på forsakringsbestallning@kammarkollegiet.se

Samlingsförsäkring

Vill du beställa en samlingsförsäkring hittar du mer information på sidan Teckna samlingsförsäkring.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-12-21