Vägledning vid avveckling av myndighet

När regeringen fattar beslut om att en myndighet ska upphöra ska myndigheten själv förbereda för avvecklingen och även genomföra den. Här hittar du som ansvarar för arbetet information om vad som måste göras.

Det här ska den avvecklande myndigheten göra

1. Kontakta andra myndigheter

Du ska så tidigt som möjligt etablera ett nära samarbete med de här myndigheterna:

Arbetsgivarverket Länk till annan webbplats.

Riksarkivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ESV Länk till annan webbplats.

Statens servicecenter Länk till annan webbplats.

Kammarkollegiet. Kontaktperson hos oss är ekonomichef Martin Sundelius

2. Säg upp medarbetare och avtal

Ni på myndigheten säger upp medarbetarna. Medarbetarna har normalt arbetsplikt under hela uppsägningstiden, men för de flesta av dem handlar det i huvudsak om att aktivt söka ny sysselsättning. Först efter att myndigheten upphört tar vi på Kammarkollegiet över arbetsgivaransvaret för de medarbetare som ännu inte fått nya jobb.

Myndigheten säger även upp alla avtal som går att säga upp efter regeringens beslut om avveckling. En del avtal går inte att säga upp för att de löper längre i tid. Vi på Kammarkollegiet hjälper till med att säga upp lokaler och avtal som ni inte kunnat säga upp innan myndigheten upphör.

3. Förbered överföring av arkiv

Ni på myndigheten förbereder för överföring av fysiska och digitala arkiv till Riksarkivet. Vi bevakar att arkiven levereras på det sätt som ni har kommit överens med Riksarkivet om.

4. Upprätta en sista årsredovisning

Ni på myndigheten ska själv upprätta en sista årsredovisning.

I vissa fall kan vi på Kammarkollegiet hjälpa till med den här uppgiften, men då krävs det att regeringen fattar ett särskilt beslut om det.

Det här hjälper vi på Kammarkollegiet till med

Regeringen kan besluta att vi ska ansvara för att avsluta avvecklingsarbetet. Då tar vi ansvar för de eventuella frågor som finns kvar efter att myndigheten har upphört. Det kan handla om ansvaret för medarbetare, lokaler, avtal och arkivleverans från och med den dagen myndigheten upphört.

Ta kontakt med oss så tidigt som möjligt så att vi etablerar en kontakt och kan bli ett bra stöd i ditt och din verksamhets arbete med avvecklingen.

Så här avslutas avvecklingen

Avvecklingen betraktas som avslutad när alla medarbetare har fått nytt arbete eller när uppsägningstiden har löpt ut.

Inom en månad sammanfattar vi på Kammarkollegiet avvecklingen i en slutrapport som vi skickar till regeringen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?