Vet du vilken typ av glas det finns i lokalerna?

Det blir allt vanligare med glas i myndigheters lokaler i till exempel fasader, trapphus och som avskiljning mot kontor med mera. Här får du mer information kring glas.

Genrebild på krossat glas.

Det finns otroligt många typer av glas med olika egenskaper och det kan vara svårt att hålla reda på vilken typ av glas det finns i lokalerna.

Har du koll på vilka regler som gäller?

Valet av vissa typer av glas i byggnader kan vara styrt av myndighetsregler, till exempel Boverkets byggregler (BBR). Det kan vara så att glaset är en del i den tekniska lösningen för byggnaden, då kanske främst kopplat till utrymning och brandskyddet i byggnaden, men det kan även vara kopplat till krav på ljudreducering i lokalen.

Vissa myndigheter kan även ha interna eller externa krav när det gäller typ av glas i till exempel skalskyddande konstruktion.

Även monteringen av skyddsglas är viktig

Vi har sett, framförallt vid installationer av skyddsglas (inbrottsförsvårande), att karm och montering av glasen i många fall inte motsvarar styrkan i glaset. Det kan till exempel bero på att det är ett för litet falsdjup, för klen karm, klena/felaktiga karmskruvar, eller att skyddsglas har monterats från utsida (angreppssida) med snäpplister med mera.

Kontakta oss riskmanagers

Behöver du mer hjälp finns vi riskmanagers här för dig.

Våra kontaktuppgifter

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Jobbar du med försäkringsfrågor eller med riskhantering? Vårt nyhetsbrev bjuder på tips, råd och stöd.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-06-03