Berörs du av förbudet mot anonyma bidrag?

Det är förbjudet att ta emot anonyma bidrag som överstiger 0,05 prisbasbelopp.

Förbudet gäller de här grupperna:

 1. Partier inklusive sidoorganisationer som deltar i val till eller som har mandat i:
  - Riksdagen
  - Europaparlamentet
  - Region- och
 2. kommunfullmäktige

 3. Partier inklusive sidoorganisationer som får partistöd utifrån någon av de här lagarna:
  - Lagen om statligt stöd till politiska partier
  - Partistöd enligt kommunallagen

 4. Valkandidater, ledamöter och ersättare för ledamöter i någon av de här folkvalda församlingarna:
  - Riksdagen
  - Europaparlamentet
  - Region- och kommunfullmäktige
Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-01-18