Statlig ersättning till arbetsgivare

Arbetsgivare som finansierar en eller flera registrerade omställningsorganisationer har rätt till statlig ersättning från och med 1 oktober 2022. På den här sidan finns information om ersättningen, hur ansökan går till och hur stor ersättningen kan bli.

Ersättningen är kompensation för en del av den avgift arbetsgivaren betalar för tjänsterna inom omställnings- och kompetensstödet till sina anställda. Genom, i första hand, en kollektiv ansökan via arbetsgivarens administrationsbolag eller registrerade omställningsorganisation betalas ersättningen ut. Under hösten 2023 handläggs ansökningar och utbetalningar som rör ersättning för oktober – december 2022. Nästa ansökningsperiod i september 2024 avser kompensation för en del av den avgift som arbetsgivaren betalade för 2023.

Kollektiv ansökan

Kammarkollegiet tillsammans med registrerade omställningsorganisationer har kommit överens om att i första hand göra kollektiv ansökan för anslutna arbetsgivare via administrationsbolag eller registrerad omställningsorganisation. När myndigheten har tagit beslut betalas ersättningen ut via administrationsbolag eller registrerad omställningsorganisation.

Du som arbetsgivare får mer information om vad detta innebär av din omställningsorganisation eller administrationsbolag:

CIKO (Kyrkans trygghetsfond och Omstella) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fora (TSL, TRR och TRS) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SPV (Trygghetsstiftelsen) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Omställningsfonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enskild ansökan

Det är bara om arbetsgivaren finansierar stöd för sina anställda via en registrerad omställningsorganisation som företaget har rätt till ersättning. Görs det kan företaget ingå i en kollektiv ansökan enligt ovan. Om du som arbetsgivare ändå vill skicka in en enskild ansökan ska du använda en blankett som blir tillgänglig när ansökningsperioden öppnar.

Vad är det för slags ersättning?

Det är en statlig ersättning till arbetsgivare som finansierar en eller flera registrerade omställningsorganisationer. Ersättningen är en kompensation för en del av den avgift arbetsgivaren betalar för tjänsterna inom omställnings- och kompetensstödet. Den första utbetalningen kommer att göras under sista kvartalet 2023 och avse inbetalad avgift för perioden 1 oktober – 31 december 2022.

Vad menas med att omställningsorganisationen ska vara registrerad?

Den omställningsorganisation som avgiften är betalad till ska vara registrerad hos Kammarkollegiet. För att omställningsorganisationen ska vara registrerad måste vissa krav vara uppfyllda. För närvarande är det åtta omställningsorganisationer som är registrerade hos Kammarkollegiet. Det är:

  • TRR Trygghetsrådet
  • Trygghetsfonden TSL
  • Trygghetsrådet TRS
  • Trygghetsstiftelsen
  • Omställningsfonden
  • Svenska kyrkans Trygghetsråd
  • Omställning CIKO
  • Omstella (Omställning Fremia-PTK)

De arbetsgivare som är anslutna till Omstella kan inte få ersättning för de avgifter som är inbetalade till den omställningsorganisationen under november och december 2022. Anledningen till det är att Omstella inte var registrerad hos Kammarkollegiet under den perioden. De arbetsgivare som är anslutna till Svenska kyrkans Trygghetsråd kan heller inte ansöka om ersättning för 2022, eftersom avgiften under det året inte avsåg omställnings- och kompetensstöd utan enbart var en administrationsavgift.

Hur stor kan den statliga ersättningen bli?

Ersättningen kan aldrig bli högre än den avgift som arbetsgivaren har betalat till en registrerad omställningsorganisation. Ersättningen kan heller inte bli högre än 0,15 % av arbetsgivarens totala utbetalda kontanta ersättningar som ingår i underlaget för arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen och som är inrapporterat till Skatteverket. Kammarkollegiet kommer att hämta informationen om underlaget för arbetsgivaravgifter direkt från Skatteverket.

I de flesta fall är den avgift som betalats till omställningsorganisationen högre än 0,15 % av underlaget för arbetsgivaravgifter. Det kommer därför att vara 0,15 % av det inrapporterade underlaget för arbetsgivaravgifter som blir begränsningen för hur stor ersättning som kommer att betalas ut till arbetsgivaren.

Hur går ansökan till?

Ansökan görs för föregående års avgift och det är föregående års underlag för arbetsgivaravgifter som ligger till grund för storleken på ersättningen. En registrerad omställnings­organisation eller ett administrationsbolag gör en kollektiv ansökan om ersättning hos Kammarkollegiet på arbetsgivarens uppdrag. Om du som arbetsgivare ändå vill skicka in en enskild ansökan ska du använda en blankett som blir tillgänglig när ansökningsperioden öppnar.

När och hur betalas den statliga ersättningen ut?

För ansökningar som görs för perioden 1 oktober 2022 till och med 31 december 2022 kommer ersättningen att betalas ut senast den 31 december 2023. Detta förutsätter att Kammarkollegiet har fått tillgång till samtliga uppgifter som behövs för att kunna fatta beslut om ersättning och betala ut den.

När Kammarkollegiet fattat beslut om ersättning efter en kollektiv ansökan betalas den ut till arbetsgivaren via den registrerade omställningsorganisationen eller det administrationsbolag som anlitats. Om du som arbetsgivare själv har skickat in en enskild ansökan kommer ersättningen att betalas ut från Kammarkollegiet till det bankkonto, bankgiro eller plusgiro du angivit i ansökan.

Oavsett vem som har skickat in ansökan så kommer Kammarkollegiet att handlägga samtliga ansökningar innan någon ersättning betalas ut. Anledningen till det är att vi måste kontrollera att en arbetsgivare som eventuellt väljer att lämna in en enskild ansökan, inte samtidigt finns med i en kollektiv ansökan från omställningsorganisationen eller administrationsbolaget.

Vad säger lagen?

På riksdagens webbplats hittar du den lag som i detalj beskriver vad som gäller kring den statliga ersättningen.

Mer information på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-12-06