Idéburna organisationer

Från och med 1 januari 2023 kan idéburna organisationer ansöka om att ingå i ett register som kommer att visas på kammarkollegiet.se. Registret syftar till att synliggöra idéburna organisationer och särskilja dem från offentliga myndigheter och privata aktörer.

Sidan senast uppdaterad: 2023-06-16