Utbetalning av medel till regionerna i enlighet med överenskommelsen inom området förlossningsvård och kvinnors hälsa för 2024

Kammarkollegiet betalar ut statsbidraget efter rekvisition senast den 1 december 2024.

Regeringens beslut S2023/03337

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-01-09