Tillgänglighetsredogörelse för kammarkollegiet.se

Kammarkollegiet står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur kammarkollegiet.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från kammarkollegiet.se i något annat format kan du kontakta oss och begära ut innehåll i annat format. Svarstiden är normalt en vecka.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, rapportera det till oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan även begära ut innehåll eller rapportera brister här:

E-post: kommunikation@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 08 00

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här innehållet är inte tillgängligt:

  • Några av våra pdf:er är inte tillgänglighetsanpassade. Vi kommer att fasa ut dem vartefter genom att visa ut innehållet i html.
  • Vår ambition är att ha åtgärdat så många tillgänglighetsproblem som möjligt senast den 23 september 2020 och det vi inte hunnit åtgärda innan dess arbetar vi vidare med.

Så här har vi testat webbplatsen

Metamatrix har gjort en oberoende granskning av www.kammarkollegiet.se under perioden 4-15 februari 2019. Granskningen är godkänd av styrgruppen här på Kammarkollegiet.

Vi arbetar löpande med granskning och förbättring av webbplatsen med hjälp av Hotjar, Google Analytics och Siteimprove.

Webbplatsen publicerades den 6 mars 2019.

Redogörelsen har uppdaterats:
13 januari 2020,
17 juni 2020,
21 september 2020.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2022-06-16