Anslutning till eIDAS pågår

4 december 2023

Kammarkollegiet kan ännu inte erbjuda möjligheten för användare inom EU/EES att använda digitala tjänster på webbplatserna kammarkollegiet.se och nysteget.se.

Vi är anslutna till eIDAS men behöver utveckla våra systemstöd så att de kan ta emot utländska personnummer. Vår bedömning är att det ska vara genomfört i början av 2024.

Kontakt
Anne Joki Jakobsson, förvaltningsledare Digitala kanaler
anne.joki.jakobsson(at)kammarkollegiet.se

Tillgänglighetsredogörelser

Tillgänglighetsredogörelsen för kammarkollegiet.se

Tillgänglighetsredogörelsen för nysteget.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.