Information om försäljning av fastigheter och bostadsrätter

Fastigheter och bostadsrätter som tillfallit Allmänna arvsfonden ska säljas så snart som möjligt, till högsta möjliga pris och på ett sätt som är lämpligt i det enskilda fallet.

Det finns inte någon sammanställning över de objekt som är till salu. Arvsfondens fastigheter/bostadsrätter säljs i allmänhet genom mäklare på orten efter annonsering i dagspressen och på nätet, oftast genom en öppen budgivning.

Försäljningen kan påbörjas när bouppteckningen är klar och fastigheten/bostadsrätten har värderats. Kammarkollegiet tar då ställning till på vilket sätt och till vilket lägsta pris försäljningen ska ske. Den gode mannen kontaktar mäklare och träffar avtal om förmedling av försäljning av fastigheten/bostadsrätten. Kammarkollegiet undertecknar köpekontrakt för Arvsfondens räkning.

Om vårt uppdrag och de lagar det vilar på

Bevaka Allmänna arvsfondens rätt

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-08-09