Hur gör jag om jag får ett anonymt bidrag?

Om du får ett anonymt bidrag som överstiger gränsvärdet på 0,05 prisbasbelopp, ska du i första hand betala tillbaka till givaren.

Då tillfaller pengarna staten

Om det inte är möjligt att betala tillbaka bidraget ska du betala in den del av bidraget som inte är tillåten till oss på Kammarkollegiet. Pengarna tillfaller då staten.

Om du får ett anonymt bidrag som understiger prisbasbeloppet ska du redovisa bidraget i intäktsredovisningen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-01-18