Förebyggande åtgärder mot vattenskador

Det finns olika anledningar till att vattenskador kan uppkomma. Här får du tips och råd på hur du kan förebygga vattenskador i din verksamhet och i dina lokaler.

På undersidorna kan du hitta mer ingående information om olika sätt att arbeta förebyggande för att undvika att din verksamhet drabbas av vattenskador.

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Jobbar du med försäkringsfrågor eller med riskhantering? Vårt nyhetsbrev bjuder på tips, råd och stöd.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här

Sidan senast uppdaterad: 2022-03-14