Kapitalförvaltningens kundsidor

Här kan du som är kund hos oss på Kapitalförvaltningen köpa och sälja andelar i konsortier och hämta rapporter.

Här har vi samlat blanketter och information som berör dig som är befintlig eller blivande kund hos oss på Kapitalförvaltningen.

Blanketter för våra kunder

Utdelning i våra konsortier 2019

Konsortier

SEK/andel

Aktiekonsortiet Sverige

317,42

Aktiekonsortiet Spiran

336,55

Aktieindexkonstortiet Sverige

6,98

Aktieindexkonstortiet Utland

181,10

Räntekonsortiet

1,12

Företagsobligationskonsortiet

13,62

Aktiekonsortiet Kronan

24,47

Indexkonsortiet Äpplet

37,03

FOK FRN A&B

7,43

Fastighetskonsortiet Slottet

9,27

Konsortiet GIVA de tre senaste utdelningarna

Utdelningsdatum

SEK

2020-04-15

6,19

2019-12-13

11,11

2019-08-15

12,60

Ansvarsfulla investeringar

Arbetet med ansvarsfulla investeringar är en integrerad del i förvaltningen av värdepapper och tillämpas i hela vårt tjänsteutbud.

Mer om våra ansvarsfulla investeringar

Instruktion för andelsaffärer i Kammarkollegiets konsortier

Här får du reda på vad som gäller vid köp och sälj

Vill du bli kund hos oss?

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-06-16