Kapitalförvaltningens kundsidor

Här kan du som är kund hos oss på Kapitalförvaltningen köpa och sälja andelar i konsortier och hämta rapporter.

Här har vi samlat blanketter och information som berör dig som är befintlig eller blivande kund hos oss på Kapitalförvaltningen.

Blanketter för våra kunder

Utdelning i våra konsortier 2018

Konsortie

SEK/andel

Aktiekonsortiet Sverige

297,43

Aktiekonsortiet Spiran

300,78

Aktieindexkonstortiet Sverige

7,17

Aktieindexkonstortiet Utland

291,80

Räntekonsortiet

1,77

Företagsobligationskonsortiet

15,78

Aktiekonsortiet Kronan

25,77

Indexkonsortiet Äpplet

31,59

FOK FRN A&B

3,96

Ansvarsfulla investeringar

Arbetet med ansvarsfulla investeringar är en integrerad del i förvaltningen av värdepapper och tillämpas i hela vårt tjänsteutbud.

Mer om våra ansvarsfulla investeringar

Instruktion för andelsaffärer i Kammarkollegiets konsortier

Här får du reda på vad som gäller vid köp och sälj

Vill du bli kund hos oss?

Vill du prenumerera på våra marknadskommentarer?

Genom att prenumerera på våra marknadskommentarer håller du dig uppdaterad om det rådande marknadsläget.

Starta prenumeration på marknadskommentarer

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-04-16