Kapitalförvaltningens kundsidor

Här kan du som är kund hos oss på Kapitalförvaltningen köpa och sälja andelar i konsortier och hämta rapporter.

Här har vi samlat blanketter och information som berör dig som är befintlig eller blivande kund hos oss på Kapitalförvaltningen.

Blanketter för våra kunder

Utdelning i våra konsortier 2020

Konsortier

SEK/andel

Aktiekonsortiet Sverige

94,83

Aktiekonsortiet Spiran

97,72

Aktieindexkonstortiet Sverige

2,37

Aktieindexkonstortiet Utland

465,87

Räntekonsortiet

1,24

Företagsobligationskonsortiet

14,86

Indexkonsortiet Äpplet

17,87

FOK FRN A&B

8,22

Fastighetskonsortiet Slottet

13,94

Konsortiet GIVA de tre senaste utdelningarna

Utdelningsdatum

SEK

2020-12-15

15,98

2020-08-14

12,40 

2020-04-15

6,19

Ansvarsfulla investeringar

Arbetet med ansvarsfulla investeringar är en integrerad del i förvaltningen av värdepapper och tillämpas i hela vårt tjänsteutbud.

Mer om våra ansvarsfulla investeringar

Instruktion för andelsaffärer i Kammarkollegiets konsortier

Här får du reda på vad som gäller vid köp och sälj

Vill du bli kund hos oss?

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-02-03