Kapitalförvaltningens kundsidor

Här kan du som är kund hos oss på Kapitalförvaltningen köpa och sälja andelar i konsortier och hämta rapporter.

Här har vi samlat blanketter och information som berör dig som är befintlig eller blivande kund hos oss på Kapitalförvaltningen.

Blanketter för våra kunder

Utdelning i våra konsortier 2018

Konsortier

SEK/andel

Aktiekonsortiet Sverige

297,43

Aktiekonsortiet Spiran

300,78

Aktieindexkonstortiet Sverige

7,17

Aktieindexkonstortiet Utland

291,80

Räntekonsortiet

1,77

Företagsobligationskonsortiet

15,78

Aktiekonsortiet Kronan

25,77

Indexkonsortiet Äpplet

31,59

FOK FRN A&B

3,96

Konsortiet GIVA de tre senaste utdelningarna

Tider

SEK

2018-12-14

12,96

2019-04-15

31,19

2019-08-15

12,60

Ansvarsfulla investeringar

Arbetet med ansvarsfulla investeringar är en integrerad del i förvaltningen av värdepapper och tillämpas i hela vårt tjänsteutbud.

Mer om våra ansvarsfulla investeringar

Instruktion för andelsaffärer i Kammarkollegiets konsortier

Här får du reda på vad som gäller vid köp och sälj

Vill du bli kund hos oss?

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-10-17