Studenter vid Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap

Om du studerar du vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kan du ha en olycksfalls-försäkring hos oss. Försäkringen gäller när du är i skolan eller på praktik. Här kan du anmäla en skada.

Försäkringsvillkor

I försäkringsvillkoren står mer utförligt vad som gäller och vad du kan ansöka om ersättning för.

Dessa försäkringsvillkor gäller från och med 2020-10-01:

Dessa försäkringsvillkor gäller till och med 2020-09-30:

Anmäl skada

 1. Ladda ner och fyll i blanketten.
  Blankett för skadeanmälan Studenter vid MSB Pdf, 219.8 kB.
  - Högskolan ska också fylla i och skriva under blanketten. - Praktik-, examensarbets- eller utbildningsplatsen ska också fylla i och skriva under blanketten.
 2. Skicka den ifyllda och underskrivna blanketten via e-post:
  forsakring@kammarkollegiet.se eller via post:
  Kammarkollegiet
  651 80 Karlstad

För vem gäller försäkringen?

Försäkringen gäller för dig som studerar:

 • Påbyggnadsutbildning för brandingenjörer.
 • Tvåårig utbildning för dig som ska bli brandman, Skydd mot olyckor.
 • Grund- och vidareutbildning till skorstensfejare med inriktning på brandskydd, miljö och energi.

När gäller försäkringen?

Försäkringen gäller:

 • När du är i skolans lokaler och på skolans område.
 • När du är på en praktikplats som skolan har godkänt.
 • När du är på väg till eller från skolan, förutsatt att du reser direkt och inte gör några stopp längs vägen.

Försäkringen gäller inte:

 • Om du deltar i en aktivitet som någon annan än din skola ordnar.
 • Under din fritid.
 • Om du gör ett stopp på vägen till eller från skolan.
 • Om du skadar dig när du kör bil eller något annat fordon till eller från verksamheten. Då gäller den försäkring som bilen eller fordonet har.
 • Om du är hemma och studerar.

Vad kan jag får ersättning för?

 • Sveda och värk om du har akuta besvär i samband med skadan.
 • Lyte och men om du får ärr eller bestående besvär.
 • Om du förlorar en tand.
 • Nödvändiga kostnader för läkarvård och läkemedel inom högkostnadsskyddet om kostnaderna inte täcks av någon annan försäkring.
 • Om du blir sjukskriven på grund av din skada och får lägre inkomst.
Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-02-09