När larmet löser ut

Ponera att inbrottslarmet löser ut på natten. Larmet går vidare till det bevakningsbolag ni har anlitat, men vad händer sen?

Genrebild på väktare, stående framför hans bil.

Kammarkollegiet har haft försäkringsärenden där försäkringstagaren har blivit bestulen på stora mängder nya datorer och mobiltelefoner. Den bestulna myndigheten har inte haft några rörelsedetektorer (volymlarm), varför larmet löst ut först när gärningspersonen öppnar en nödutgång för att bära ut stöldgodset. Larmcentralen skickar då en väktare som vid ankomsten gör en yttre kontroll av byggnaden. I de aktuella fallen kunde inte väktaren se någon åverkan på dörrar eller fönster och lämnade därför platsen utan vidare åtgärd.

Helt enligt avtal

Mest troligt har väktaren agerat helt i enlighet med det som är avtalat mellan myndigheten och väktarbolaget. Hade däremot myndigheten avtalat att väktaren ska genomföra en kontroll även på insidan av byggnaden, så hade väktaren i det aktuella fallet upptäckt att dörren till rummet där datorerna förvarades var uppbruten. Då hade väktaren larmat polis, som på så vis hade haft större chans att stoppa och kontrollera fordon som är ute och rör sig vid tidpunkten. I det aktuella fallet uppdagades stölden först ett dygn senare och gärningspersonen var sedan länge långt borta.

Bra rutiner förebygger brott

Kammarkollegiet råder samtliga myndigheter att se över sina avtal för att säkerställa att de uppfyller de behov och förväntningar ni har på leverantören av bevakningstjänsten. Bra rutiner både förebygger brott och bidrar till att brott kan klaras upp.

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Jobbar du med försäkringsfrågor eller med riskhantering? Vårt nyhetsbrev bjuder på tips, råd och stöd.

Anmäl dig till nyhetsbrevet

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-05-31