Hitta samfund med vigselrätt

Här ser du alla samfund som har fått vigselrätt av Kammarkollegiet och som kan förrätta juridiskt giltiga vigslar som kan registreras hos Skatteverket.

Om vår uppgift kring vigselrätt

Ta reda på hur den aktuella lagstiftningen ser ut.

Vigselrätt

Vad är vigselrätt?

För att en vigsel ska vara giltig ska den förrättas av en behörig vigselförrättare som är knuten till ett samfund med vigselrätt.

Ansök om vigselrätt

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-03-13