Skadereglering och ersättning för skador till följd av covid-19-vaccin utomlands

Du som är anställd vid en statlig myndighet och som omfattas av vissa avtal kan få ersättning för skador till följd av covid‑19-vaccinering utomlands.

Är du anställd vid en statlig myndighet som omfattas av antingen Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands (URA), eller Avtal om utlandstjänstgöring (UVA), kan få ersättning för skador till följd av covid‑19-vaccinering utomlands. Under förutsättning att din arbetsgivare har träffat en särskild överenskommelse med Kammarkollegiet.

Kontakta din arbetsgivare

Kontakta din arbetsgivare för att få information om din myndighet har träffat en särskild överenskommelse med Kammarkollegiet om detta.

Anmälan om skada vid covid‑19-vaccin utomlands

Vid en anmälan om skada ska du som fått en skada kunna styrka vaccineringen. Du kan styrka din vaccineringen genom ett intyg eller ett annat underlag från sjukvårdsinrättning eller motsvarande godkänd vaccinationsgivare. Följande ska anges i intyget eller underlaget:

 • vilket vaccin som givits,
 • datum för vaccinering och
 • vem som har gett vaccinet.

Den som avser att vaccinera sig kan ta med en intygsblankett som fylls i av den som utför vaccineringen. Även på detta intyg anges vilket vaccin som givits, datum och vem som utfört vaccineringen. Intyget ska undertecknas och stämplas av vaccingivaren.

Skicka in blanketten om skadeanmälan och vaccinationsintyg

 1. Ladda ner, fyll i och skriv ut blanketten om skadeanmälan på ett vitt papper.
  Blankett för anmälan om skada covid-19-vaccinering Pdf, 154.8 kB.
 2. Skriv under.
 3. Skicka blanketten och vaccinationsintyget till forsakring@kammarkollegiet.se
  Du kan även posta blanketten till: Försäkringsavdelningen, 651 80 Karlstad.
 4. Kammarkollegiet påbörjar handläggningen av ärendet och du informeras om vem som är ansvarig handläggare.

Skadereglering och ersättning för läkemedelsskador

Överenskommelse mellan myndigheter och Kammarkollegiet

Om du som myndighet vill träffa en särskild överenskommelse med Kammarkollegiet så kontaktar du oss via e-post: forsakring@kammarkollegiet.se

Villkor i överenskommelse
Här hittar du villkoren i överenskommelsen Pdf, 64.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-05-13