Nyheter

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q2 2017 publicerad

De flesta tillgångsslag har fortsatt att avkasta positivt under andra kvartalet. Vi fortsätter att ta oss igenom än den ena osäkerheten än den andra, inleder Kapitalförvaltningens chef Bengt Svelander kvartalsrapporten.

Läs kvartalsrapporten i sin helhet, Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q2 2017 

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q2 2017 publicerad

Pressmeddelande: Sting skänker hela polarprissumman till Arvsfondsprojekt

Årets Polarprisvinnare Sting skänker hela prissumman på cirka en miljon kronor till Arvsfondsprojektet Songlines, ett integrationsprojekt som använder musik för att skapa hopp och framtidstro hos unga på flykt. Läs pressmeddelandet Sting skänker hela polarprissumman till Arvsfondsprojekt

Pressmeddelande: Sting skänker hela polarprissumman till Arvsfondsprojekt

Kammarkollegiet positiv till betänkande om digital förvaltning

Kammarkollegiet ställer sig positiv bakom betänkandet digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23) förslag till förordning för den myndighet som får uppdraget att stärka digitaliseringen av offentlig sektor. Men Kammarkollegiet anser att de konkreta uppgifterna som beskrivs inte är tillräckliga och att mer måste till för att den som ges uppdraget ska lyckas. 

Kammarkollegiet positiv till betänkande om digital förvaltning

Din Resebyrå Sverige AB i konkurs

Din Resebyrå Sverige AB (556928-4101) försattes i konkurs den 5 juni 2017. Information om hur du ansöker om ersättning finns på Resegarantinämndens sida. Observera att en eventuell ansökan om ersättning enligt resegarantilagen måste ha inkommit till nämnden senast tre månader efter konkursdatumet.
Ansök om ersättning hos Resegarantinämnden

Din Resebyrå Sverige AB i konkurs