Nyheter

Kammarkollegiet positiv till betänkande om digital förvaltning

Kammarkollegiet ställer sig positiv bakom betänkandet digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23) förslag till förordning för den myndighet som får uppdraget att stärka digitaliseringen av offentlig sektor. Men Kammarkollegiet anser att de konkreta uppgifterna som beskrivs inte är tillräckliga och att mer måste till för att den som ges uppdraget ska lyckas. 

Kammarkollegiet positiv till betänkande om digital förvaltning

Uppdaterade försäkringsvillkor för UVA och UVAplus

Kammarkollegiet har i samråd med UD och Sida tagit fram nya försäkringsvillkor för UVA-försäkringarna. Villkoren gäller från den 1 juli 2017.

Uppdaterade försäkringsvillkor för UVA och UVAplus

Din Resebyrå Sverige AB i konkurs

Din Resebyrå Sverige AB (556928-4101) försattes i konkurs den 5 juni 2017. Information om hur du ansöker om ersättning finns på Resegarantinämndens sida. Observera att en eventuell ansökan om ersättning enligt resegarantilagen måste ha inkommit till nämnden senast tre månader efter konkursdatumet.
Ansök om ersättning hos Resegarantinämnden

Din Resebyrå Sverige AB i konkurs

Kostnader som hotar drömmen om en skön pension

I vårt Almedalsseminarium den 6 juli diskuterar Peter Norman, Joacim Olsson och Bengt Svelander kostnader i relation till avkastning med fokus på pensioner. 

Kostnader som hotar drömmen om en skön pension

Nya räntevillkor på saldon upp till 75 000 kronor

Det nya ramavtalet för betaltjänster innebär att ränteberäkningen ska beräknas på reporäntan från och med 1 april. I dagsläget är reporäntan minus en halv procent.  

Nya räntevillkor på saldon upp till 75 000 kronor