Hos oss kan du ta del av intäktsredovisningar från politiska aktörer som har mandat i riksdagen, Europaparlamentet, regioner och kommuner.

Påverkas din organisation, ditt trossamfund eller ideella förening av rädsla för våld, hot eller trakasserier? Ta reda på om ni kan få statsbidrag för att höja säkerheten i lokalen där ni bedriver verksamheten.

Vi erbjuder kapitalförvaltning till stora och små kunder. Vi har ett stort utbud av tjänster och förvaltar aktier och räntebärande värdepapper på samtliga kapitalmarknader i världen. Vår målgrupp är stiftelser och fonder med statlig eller kyrklig anknytning.