De försäkringar som finns hos oss på Kammarkollegiet och som personer kan omfattas av i det här området är Statens tjänstereseförsäkring, Reseförsäkring, URA, UVA och Student UT.

Du som har ansökt om fastställande av juridiskt kön medan steriliseringskravet gällde kan ansöka om statlig ersättning till och med den 1 maj 2020.

Om du är behörig handläggare på en myndighet kan du teckna försäkring eller beställa försäkringsintyg från oss. Vi ansvarar för enskilda försäkringar och samlingsförsäkringar för statliga myndigheter.