Nyheter

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer december 2017

Företagsobligationer – ett attraktivt alternativ? 

Förra månaden beskrev vi en framtidsbild där aktier kan väntas ge väsentligt lägre avkastning de närmaste åren jämfört med genomsnittet för de senaste 100 åren. Denna bedömning grundar sig bland annat på att värderingar är höga och att såväl ekonomisk tillväxt som låga räntor gynnat börsen under senare år. I detta nummer tar vi steget vidare genom att bedöma förutsättningarna för företagsobligationer

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer december 2017

Låg efterfrågan leder till brist på auktoriserade tolkar

På uppdrag av regeringen har Kammarkollegiet kartlagt och analyserat orsaker till varför det är svårt att möta samhällets efterfrågan på auktoriserade tolkar. En av orsakerna som lyfts fram är att vissa myndigheter och aktörer inom offentlig sektor väljer bort auktoriserade tolkar när de beställer tolkar, något som villkoren i vissa ramavtal möjliggör. Det i sin tur minskar incitamenten att satsa på att bli auktoriserad tolk.

Låg efterfrågan leder till brist på auktoriserade tolkar

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer november 2017

Aktiers bästa tid är över

2017 har – liksom de senaste fem åren – varit fantastiskt för aktieägare. Generellt  har vi haft en lång period där mer tillväxtkänsliga placeringstillgångar, som till exempel aktier och företagsobligationer, utvecklats mycket väl. Vår tes är att denna goda period går mot sitt slut. Vi har därför valt att fokusera på aktiemarknaden specifikt denna månad

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer november 2017

ESV:s statliga ramavtal flyttar till Kammarkollegiet

Den 1 januari 2018 flyttar Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) verksamhet att upphandla och förvalta statliga ramavtal till Statens inköpscentral på Kammarkollegiet. ESV och Kammarkollegiet samarbetar för att övergången ska bli så smidig som möjlig.

ESV:s statliga ramavtal flyttar till Kammarkollegiet

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q3 2017

Det är fortsatt svårnavigerat på de finansiella marknaderna. Värderingarna av samtliga tillgångsslag fortsätter att vara utmanande. Därför är det glädjande att våra konsortier fortsätter att prestera bra. Vi har fortsatt extremt låga räntor i nästan hela världen.

Läs kvartalsrapporten i sin helhet, Kapitalförvaltningen kvartalsrapport Q3 2017

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q3 2017