Här hittar du datum och tider för höstens tolk- och översättarprov. Du kan även se var de skriftliga proven kommer att äga rum.

Vi har tagit fram en plan för våra skriftliga provtillfällen nästa år. I planen kan du se vilka språk vi kommer att erbjuda prov i för auktorisation som tolk (AT).

Nu har vi öppnat tjänsten där du kan se intäkter inlämnade av politiska aktörer som omfattas av lagen för insyn i partiers finansiering från 2018.