Nyheter

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q3 2017 publicerad

Det är fortsatt svårnavigerat på de finansiella marknaderna. Värderingarna av samtliga tillgångsslag fortsätter att vara utmanande. Därför är det glädjande att våra konsortier fortsätter att prestera bra. Vi har fortsatt extremt låga räntor i nästan hela världen.

Läs kvartalsrapporten i sin helhet, Kapitalförvaltningen kvartalsrapport Q3 2017

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q3 2017 publicerad

Rutinerad tolk? – Ansök till auktorisationsprovet senast den 31 oktober!

Du som är utbildad eller erfaren tolk har möjlighet att bli auktoriserad tolk. Det innebär att du får en skyddad yrkestitel och att du finns med finns med i Kammarkollegiets register och kan utföra kvalificerade tolkuppdrag inom olika områden, främst i kontakt med myndigheter.

Rutinerad tolk? – Ansök till auktorisationsprovet senast den 31 oktober!

Oktober 2017

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer oktober 2017.

Oktober 2017

Arvsfonden stödjer Bollnäs simsällskap med 4,6 miljoner kronor

Med projektet Civilsamhället i Samverkan – Ett föreningsliv för alla ska göra föreningslivet mer synligt och tillgängligt för nyanlända barn, ungdomar och deras föräldrar och på så sätt skapa integration i Bollnäs. Projektet får stöd med drygt 4,6 miljoner kronor från Arvsfonden.

Arvsfonden stödjer Bollnäs simsällskap med 4,6 miljoner kronor

Arvsfonden stödjer antidopingprojekt för unga med 6,9 miljoner kronor

Med projektet Dissa Steroider ska Stiftelsen Arne Ljunqvist Anti-Doping Foundation öka ungas kunskap och insikt om steroider och skadliga kosttillskott. För detta får de 6,9 miljoner kronor i stöd av Arvsfonden.

Arvsfonden stödjer antidopingprojekt för unga med 6,9 miljoner kronor