Har ditt företag skulder till resenärer som fått sina paketresor inställda, avbeställda eller avbrutna?
Ansökan är öppen från den 10 februari till den 1 mars 2021.


På grund av hög arbetsbelastning vill vi be dig söka svar på dina frågor i vår lista med vanligt förekommande frågor.

På grund av de fortsatta restriktionerna under coronapandemin kan Kammarkollegiet inte genomföra auktorisationsprovet för tolkar som var planerat den 9 mars 2021.