Den utökade lagen om insyn i partiers finansiering innebär att betydligt fler politiska aktörer än i dag måste redovisa sina intäkter. Dessutom förbjuds anonyma bidrag. Ta reda på vad som gäller för dig och den politiska verksamhet som du representerar.

Kvalificerad kapitalförvaltning

Vi erbjuder kvalificerad och oberoende kapitalförvaltning till små och stora kunder. Vi har ett stort utbud av tjänster och förvaltar aktier och räntebärande värdepapper på samtliga kapitalmarknader i världen. Vår målgrupp är stiftelser och fonder med statlig eller kyrklig anknytning.

Auktorisation för dig som tolk

Auktorisationsprovet för tolkar är öppet för alla, men det riktar sig till dig som är erfaren och utbildad tolk. Du som redan är auktoriserad kan anmäla dig till prov för att få speciell kompetens som sjukvårdstolk eller rättstolk.