Nyheter

Aktuellt från Statens inköpscentral

Läs Statens inköpscentrals nyhetsbrev för februari 2018 om bland annat annonserade upphandlingar och förstudier som påbörjats.

 

 Aktuellt från Statens inköpscentral

Ökad insyn i partiers finansiering

Den 7 februari beslutade Riksdagen att anta propositionen Ökad insyn i partiers finansiering. Det nya regelverket innebär att fler ska lämna sina intäktsredovisningar samt att anonyma bidrag förbjuds.  

Ökad insyn i partiers finansiering

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer februari 2018

Utdelningsfest att vänta

Januari månad har varit en fortsättning på 2017. Aktiemarknader har fortsatt att stiga och särskilt på global basis. 

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer februari 2018

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer december 2017

Företagsobligationer – ett attraktivt alternativ? 

Förra månaden beskrev vi en framtidsbild där aktier kan väntas ge väsentligt lägre avkastning de närmaste åren jämfört med genomsnittet för de senaste 100 åren. Denna bedömning grundar sig bland annat på att värderingar är höga och att såväl ekonomisk tillväxt som låga räntor gynnat börsen under senare år. I detta nummer tar vi steget vidare genom att bedöma förutsättningarna för företagsobligationer

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer december 2017