Nyheter

Upplevelseakuten AB har försatts i konkurs

Upplevelseakuten AB (556712-8219) försattes i konkurs den 18 maj 2018.

Upplevelseakuten AB har försatts i konkurs

Varningsmeddelande - Till dig som förmedlar eller beställer en tolk

På förekommen anledning vill Kammarkollegiet uppmana alla som förmedlar eller beställer tolktjänster att vidta särskilda säkerhetsåtgärder för identifiering av tolkar samt säkerställa deras kompetensnivå, registrering och auktorisation.

 

Varningsmeddelande - Till dig som förmedlar eller beställer en tolk

Nextjet har ställt in sina flygningar

Nextjet har ställt in samtliga flygningar och kommer att ansöka om konkurs. Nextjets verksamhet omfattas inte av resegarantilagen. 

Nextjet har ställt in sina flygningar

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer maj 2018

Den globala konjunkturen fortsätter att uppvisa styrketecken, vilket inte minst kan ses av att den internationella handelsvolymen ökat mer än BNP på senare år. Ur den synvinkeln är alla hot om handelshinder bekymmersamma. Det kan nämnas att 2018 ser ut att bli det bästa tillväxtåret sedan 2011. Däremot kan vi, trots starka konjunktursignaler, konstatera att den ekonomiska statistiken generellt sett varit lite svagare än förväntat, särskilt i Europa.

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer maj 2018

Kapitalförvaltningens rapport för första kvartalet 2018

Det är historiskt få länder som är i recession i nuläget. Utifrån den synvinkeln tycks allt vara frid och fröjd. Problemet är just att detta redan ligger i dagens förväntningar.

Kapitalförvaltningens rapport för första kvartalet 2018