Här kan du se vilka språk och provorter som blir aktuella för Kammarkollegiets auktorisationsprov i september 2019.

Försäkringsavdelningen på Kammarkollegiet har bytt ärendehanteringssystem.

Det betyder att vi, under en övergångsperiod, kommer att ha längre handläggningstid än normalt

Nu har vi öppnat tjänsten där du kan redovisa för år 2018.

Skicka in din intäktsredovisning senast den 1 juli.