Nyheter

Kammarkollegiet välkomnar Tolkutredningen

Kammarkollegiet välkomnar utredningen ”Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk”, som tisdagen den 11 december 2018 överlämnades till gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Kammarkollegiet välkomnar Tolkutredningen

Marknadskommentarer för december 2018

Hur stressade är finansiella marknader?

Den här månaden kommer vi att diskutera den volatilitet och därmed den osäkerhet som råder på de finansiella marknaderna.

Marknadskommentarer för december 2018

Begravningsavgiften för 2019 fastställd

1 januari 2016 infördes enhetlig begravningsavgift för alla som är folkbokförda i Sverige, förutom dem i Stockholm och Tranås. Kammarkollegiet har nu fastställt avgiftssatsen för nästa år. Den enhetliga avgiften tas ut från 2019 och syns på slutskattebeskedet 2020.

Begravningsavgiften för 2019 fastställd

Ersättningsbeslut fattat rörande Kulturbåtarna AB:s konkurs

Den 11 juli 2018 gick Kulturbåtarna AB, 556790-5368, i konkurs. Den 19 november beslutade Kammarkollegiet att enbart 9,7 procent ska betalas ut av den ersättning som varje sökande är berättigad till eftersom den ställda säkerheten inte räcker till full utdelning. Här förklarar vi närmare anledningen till detta.

Ersättningsbeslut fattat rörande Kulturbåtarna AB:s konkurs

Kommuner kan nu ansöka om bidrag för skrotning av fordon

Kommuner kan söka bidrag för kostnader som uppstått i samband med flyttning, uppställning och skrotning av fordon. Bidraget kan högst uppgå till 5000 kr per fordon. Du kan ansöka under tiden 19 november - 4 december 2018. Nu är ansökan stängd.

Ta reda på hur du gör för att söka bidraget

Kommuner kan nu ansöka om bidrag för skrotning av fordon