Nyheter

Uppdaterade försäkringsvillkor för UVA och UVAplus

Kammarkollegiet har i samråd med UD och Sida tagit fram nya försäkringsvillkor för UVA-försäkringarna. Villkoren gäller från den 1 juli 2017.

Uppdaterade försäkringsvillkor för UVA och UVAplus

Din Resebyrå Sverige AB i konkurs

Din Resebyrå Sverige AB (556928-4101) försattes i konkurs den 5 juni 2017. Information om hur du ansöker om ersättning finns på Resegarantinämndens sida. Observera att en eventuell ansökan om ersättning enligt resegarantilagen måste ha inkommit till nämnden senast tre månader efter konkursdatumet.
Ansök om ersättning hos Resegarantinämnden

Din Resebyrå Sverige AB i konkurs

Kostnader som hotar drömmen om en skön pension

I vårt Almedalsseminarium den 6 juli diskuterar Peter Norman, Joacim Olsson och Bengt Svelander kostnader i relation till avkastning med fokus på pensioner. 

Kostnader som hotar drömmen om en skön pension

Nya räntevillkor på saldon upp till 75 000 kronor

Det nya ramavtalet för betaltjänster innebär att ränteberäkningen ska beräknas på reporäntan från och med 1 april. I dagsläget är reporäntan minus en halv procent.  

Nya räntevillkor på saldon upp till 75 000 kronor

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer juni 2017

Maj månad har fortsatt som övriga månader under året med stigande börskurser och fortsatt låga räntor, det vill säga den bästa av alla världar för tillgångsmarknader. Konjunkturindikatorerna ser fortsatt mycket goda ut trots hög global politisk osäkerhet. 

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer juni 2017