Hos oss kan du ta del av intäktsredovisningar från politiska aktörer som har mandat i riksdagen, Europaparlamentet, regioner och kommuner.

Vi erbjuder kapitalförvaltning till stora och små kunder. Vi har ett stort utbud av tjänster och förvaltar aktier och räntebärande värdepapper på samtliga kapitalmarknader i världen. Vår målgrupp är stiftelser och fonder med statlig eller kyrklig anknytning.

Är du student eller statsanställd på utbytesstudier eller tjänsteresa och omfattas av Kammarkollegiets försäkringar? Ta reda på vad som gäller i samband med oroligheter i Hong Kong, Bolivia och Chile.