Nyheter

God tolksed och god translatorssed

God tolksed och god translatorssed är en samling yrkesetiska regler för auktoriserade tolkar och översättare som hänvisar till den yrkeskodex som vuxit fram bland de auktoriserade tolkarna och translatorerna och skapats genom domstolspraxis. God tolksed och god translatorssed innefattar de krav som av rättssäkerhetsskäl bör ställas på yrkesverksamma tolkar och översättare.

God tolksed och god translatorssed

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer mars 2018

Under februari har osäkerheten ökat på de finansiella marknaderna. En starkt bidragande orsak till den ökade börsturbulensen är ökad inflationsoro i USA som resulterat i stigande räntor. 

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer mars 2018

Kammarkollegiets årsredovisning 2017

Årsredovisningen är resultatet av ett gemensamt arbete där alla bidragit med innehåll, samtidigt som den i siffror och procentsatser ger en klar och tydlig bild av resultat och prestationer som jag är mycket nöjd med, avslutar generaldirektör Gunnar Larsson sitt förord. 
Kammarkollegiets årsredovisning 2017

Kammarkollegiets årsredovisning 2017

Aktuellt från Statens inköpscentral

Läs Statens inköpscentrals nyhetsbrev för februari 2018 om bland annat annonserade upphandlingar och förstudier som påbörjats.

 

 Aktuellt från Statens inköpscentral

Ökad insyn i partiers finansiering

Den 7 februari beslutade Riksdagen att anta propositionen Ökad insyn i partiers finansiering. Det nya regelverket innebär att fler ska lämna sina intäktsredovisningar samt att anonyma bidrag förbjuds.  

Ökad insyn i partiers finansiering