Påverkas din organisation, ditt trossamfund eller ideella förening av rädsla för våld, hot eller trakasserier?Då kan ni ha rätt till att ansöka om statsbidrag för att höja säkerheten.


På grund av hög arbetsbelastning vill vi be dig söka svar på dina frågor i vår lista med vanligt förekommande frågor.

Kapitalförvaltningen är en oberoende och ledande kapitalförvaltare med stark ägare. Vi ger oberoende analyser och råd, fritt från sfär- och partsintressen. Vår marknadssituation är stark och vi levererar tjänster av högsta klass. Vi riktar oss till stiftelser och fonder med statlig eller kyrklig anknytning.