Kammarkollegiet betalar ut vissa bidrag till kommuner. I dagsläget kan kommuner rekvirera bidrag för äldreomsorg - teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus.

Betalar du en avgift för din utbildning vid ett statligt universitet eller högskola i Sverige? Då kan utbildningsanordnaren teckna en FAS- eller FAS Plus-försäkring. Försäkringen är gratis för dig och gäller dygnet runt.

Den 1 juli 2021 är sista dagen att intäktsredovisa. Det här gäller för politiska partier, sidoorganisationer, ledamöter och ersättare som under 2020 haft intäkter över 23 650 kronor.