Nyheter

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer Q1 2018

Den globala konjunkturen fortsätter att uppvisa styrka. Problemet är just att detta ligger i dagens förväntningar. Även om vi har en stark synkroniserad världskonjunktur, har de senaste månadernas ekonomiska statistik varit lite sämre än förväntningarna, vilket särskilt gäller för Europa. Det faktum att indikatorerna är något svagare än väntat gynnar inte finansiella marknader.

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer Q1 2018

Statlig ersättning till tvångssteriliserade transpersoner

Idag beslutade Riksdagen att anta propositionen ”Statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall”. Ersättning lämnas med ett schablonbelopp på 225 000 kronor. Alla som beviljas ersättning får samma belopp.

Statlig ersättning till tvångssteriliserade transpersoner

Fjällnära skog, frågor och svar

Flera markägare har stämt staten på ersättning när de nekats avverka fjällnära skog.  Staten företräds i domstolsprocesserna av Kammarkollegiet.

Fjällnära skog, frågor och svar

God tolksed och god translatorssed

God tolksed och god translatorssed är en samling yrkesetiska regler för auktoriserade tolkar och översättare som hänvisar till den yrkeskodex som vuxit fram bland de auktoriserade tolkarna och translatorerna och skapats genom domstolspraxis. God tolksed och god translatorssed innefattar de krav som av rättssäkerhetsskäl bör ställas på yrkesverksamma tolkar och översättare.

God tolksed och god translatorssed

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer mars 2018

Under februari har osäkerheten ökat på de finansiella marknaderna. En starkt bidragande orsak till den ökade börsturbulensen är ökad inflationsoro i USA som resulterat i stigande räntor. 

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer mars 2018