Nyheter

Nytt tillfälle att göra auktorisationsprovet

Enligt Kammarkollegiets utredning är samhällets behov av tolkar störst i fem språk: arabiska, dari, persiska, somaliska och tigrinska. Därför kommer ett extra provtillfälle för dessa språk att ordnas den 11 maj 2018 i Stockholm. Du kan nu ansöka till provet fram till den 31 januari 2018.

Till ansökan

Nytt tillfälle att göra auktorisationsprovet

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer december 2017

Företagsobligationer – ett attraktivt alternativ? 

Förra månaden beskrev vi en framtidsbild där aktier kan väntas ge väsentligt lägre avkastning de närmaste åren jämfört med genomsnittet för de senaste 100 åren. Denna bedömning grundar sig bland annat på att värderingar är höga och att såväl ekonomisk tillväxt som låga räntor gynnat börsen under senare år. I detta nummer tar vi steget vidare genom att bedöma förutsättningarna för företagsobligationer

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer december 2017

Låg efterfrågan leder till brist på auktoriserade tolkar

På uppdrag av regeringen har Kammarkollegiet kartlagt och analyserat orsaker till varför det är svårt att möta samhällets efterfrågan på auktoriserade tolkar. En av orsakerna som lyfts fram är att vissa myndigheter och aktörer inom offentlig sektor väljer bort auktoriserade tolkar när de beställer tolkar, något som villkoren i vissa ramavtal möjliggör. Det i sin tur minskar incitamenten att satsa på att bli auktoriserad tolk.

Låg efterfrågan leder till brist på auktoriserade tolkar

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer november 2017

Aktiers bästa tid är över

2017 har – liksom de senaste fem åren – varit fantastiskt för aktieägare. Generellt  har vi haft en lång period där mer tillväxtkänsliga placeringstillgångar, som till exempel aktier och företagsobligationer, utvecklats mycket väl. Vår tes är att denna goda period går mot sitt slut. Vi har därför valt att fokusera på aktiemarknaden specifikt denna månad

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer november 2017