Nyheter

Statens inköpscentrals nyhetsbrev juni 2018

I Statens medieråds nyhetsbrev för juni kan ni bland annat läsa om en ny förstudie inom området innovation och om ramavtalsområdet Kommunikationstjänster inom tele- och datakom.

Statens inköpscentrals nyhetsbrev juni 2018

Kapitalförvaltningens verksamhetsberättelse 2017

Placeringar för en rättvis och hållbar utveckling

Världen står inför många utmaningar som oundvikligen påverkar våra finansiella marknader. Demokratin är ifrågasatt. Vi kapitalförvaltare måste därför ta ett särskilt ansvar och investera andras pengar i bolag som inte bidrar till miljöförstöring, fattigdom, barnarbete, våld och minskad demokrati. Vi måste styra pengar mot en hållbar framtid.

Kapitalförvaltningens verksamhetsberättelse 2017

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer juni 2018

Den här månaden tittar vi närmare på vilken information som ligger i dagens finansiella priser. Nollräntepolitiken som pågått under flera år har medfört att värderingar för samtliga riskfyllda tillgångar är höga. Hur höga de är i förhållande till framtida förväntad räntenivå och om det finns bubbeltendenser går däremot att diskutera.

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer juni 2018

Upplevelseakuten AB har försatts i konkurs

Upplevelseakuten AB (556712-8219) försattes i konkurs den 18 maj 2018.

Upplevelseakuten AB har försatts i konkurs

Varningsmeddelande - Till dig som förmedlar eller beställer en tolk

På förekommen anledning vill Kammarkollegiet uppmana alla som förmedlar eller beställer tolktjänster att vidta särskilda säkerhetsåtgärder för identifiering av tolkar samt säkerställa deras kompetensnivå, registrering och auktorisation.

 

Varningsmeddelande - Till dig som förmedlar eller beställer en tolk