Förbered dig inför auktorisationsprovet för tolkar (AT)

Innan du ansöker om auktorisation rekommenderar vi att du gör våra övningsprov och går igenom våra lästips för att se om du har den kunskap som krävs för att klara provet.

Det här krävs för att du ska klara provet

För att få godkänt krävs att du har:

 • goda språkkunskaper
 • stor kunskap om det svenska samhället. Det betyder att du ska ha god förståelse av hur till exempel vård, omsorg, arbetsmarknad, utbildning, rättsväsende och migration fungerar i Sverige.

Allmänna lästips inför tolkprovet

Det är den senaste upplagan vi avser kring våra allmänna lästips.

 • Samhällsguiden, Norstedts juridik
 • Samhällskunskap för tolkar, Brittmari Ulvås Mårtensson, Läroverket i Småland
 • Juridik, en lärobok (tidigare Juridik för tolkar), Brittmari Ulvås Mårtensson, Läroverket i Småland
 • Migrationskunskap för tolkar, Brittmari Ulvås Mårtensson, Läroverket i Småland
 • Medicin 1, Gudrun Arvidsson, Liber
 • Tolkkunskap, TÖI, Fritzes
 • Kammarkollegiets tolkföreskrifter
 • God tolksed
 • Aktuella webbplatser till exempel:

Provspecifikationer och svarshäften

Testa dina kunskaper

Övningsprov

Det skriftliga provet består av tre delprov: realiaprov (del 1), prov i allmän språkfärdighet i svenska (del 2) och ord- och terminologiprov från svenska till tolkspråket (del 3). Förbered dig genom att göra vårt övningsprov och se facit.

Proven kan skrivas ut och användas som förberedelse inför det riktiga provet.

Övningsprovet bygger på samma kunskapskrav som det riktiga provet. Provkonstruktörer och ämnesexperter har konstruerat alla frågor och uppgifter.

Övningsprovet är en bra förberedelse eftersom du kan testa på hur det är att genomföra det skriftliga provet. Du får en möjlighet att öva på hur du bäst läser frågorna och svarsalternativen och hur du fyller i svaren inom den utsatta tiden på 60 minuter för varje delprov.

Observera att övningsprovet bara är ett exempel. I det skarpa provet kommer du att få andra frågor.

Del 1: Övningsprov i realia Pdf, 984.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Del 2: Övningsprov i språkfärdigheter i svenska Pdf, 1 MB.

Del 3: Övningsprov i ord och terminologi från svenska till tolkspråket Pdf, 272.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Gamla prov

Vi har samlat våra gamla auktorisationsprov för tolkar i ett arkiv. I arkivet har du själv möjlighet att ladda ner våra gamla prov.

Förbered dig inför tolkprov för speciell kompetens

Är du auktoriserad tolk och funderar på att söka till provet för speciell kompetens som rättstolk eller sjukvårdstolk?

Testa om du har de förkunskaper som krävs

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-05-22