Kontaktuppgifter för gamla radio- och tv-avgiften

Den 1 januari 2020 tog Kammarkollegiet över de ärenden som fanns kvar efter att Radiotjänst i Kiruna AB upphörde.

E-post: radioochtvavgift@kammarkollegiet.se

Postadress

Radio- och tv-avgift
Box 2218
103 15 Stockholm

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-01-01