Nyttan av inbrottslarm

Här kan du läsa om varför det kan vara bra att ha ett inbrottslarm och vad som kan vara bra att tänka på.

Genrebild av en hand som sträcker sig mot en larmdosa.

Ett inbrottslarm kan bestå av flera olika komponenter. Det kan bestå av magnetkontakter som reagerar om en dörr, eller ett fönster, öppnas. Det kan också bestå av glaskrossdetektorer eller vibrationsdetektorer och det kan även bestå av rörelsedetektorer.

Gör ett aktivt och medvetet val

Vilka komponenter larmet ska bestå av, och vilken larmklass larmet ska uppfylla, måste avgöras utifrån vilken verksamhet man bedriver, lokalernas utformning och utifrån den kontext man verkar i. Det viktiga är att myndigheten har gjort ett aktivt och medvetet val när man installerar sitt larmsystem.

Bevakningsbolag

Inbrottslarmet kan vara kopplat till en larmtjänst eller ett bevakningsbolag som utför någon form av åtgärd när larmet löser ut. Har ni inte kopplat larmet till larmtjänst för åtgärd så riskerar ni att larmet endast ljuder i lokalen och därmed att det pågående angreppet inte avbryts av väktare eller polis.

Kammarkollegiets råd

  • Kammarkollegiet råder er att ha larmet kopplat till ett bevakningsbolag för åtgärd.
  • Inbrottslarmet bör lägst uppfylla kraven enligt SFF130, larmklass 2.
  • I de fall larmklass 2 inte uppfylls, rekommender vi att ni installerar rörelsedetektorer i valda utrymmen och gångstråk.

Hur en gärningsman undviker upptäckt

En gärningsperson kan till exempel gömma sig på en toalett tills alla har gått hem för dagen och därefter uppehålla sig i lokalerna, ända tills personal återvänder nästkommande dag, utan att bli upptäckt. Under en hel natt kan mycket skadegörelse ske och det finns väldigt gott om tid för att tillgripa det som är värdefullt.

Stöldskyddsföreningen om inbrottslarm & larmklasser

Vill ni läsa mer om inbrottslarm och larmklasser så finns det bra information på;

Stöldskyddsföreningens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viktigt med bra rutiner och välformulerade avtal

Det finns en del att tänka på när det gäller avtalets utformning med bevakningsbolag, läs mer om det här:

När larmet löser ut

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-06-13