Tider och orter för proven

Här hittar du information om vilka datum, tider och provorter som är aktuella för auktorisationsproven för tolkar.

Ansökan om auktorisation 2022

Ansökan om auktorisation som tolk till våren 2022 är stängd. Nästa skriftliga auktorisationsprov för tolkar planeras till hösten 2022. Mer information om provtillfället publicerar vi i april.

Information till dig som väntar på att avlägga muntligt tolkprov

På grund av rådande läge är väntetiden för att genomföra ett muntligt tolkprov just nu längre än vanligt. Om du har fått godkänt på det skriftliga tolkprovet skickar vi ut kallelse för ett muntlig prov senast 2 veckor innan provet planeras äga rum.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2022-04-20