Tider och orter för proven

Här hittar du information om vilka datum, tider och provorter som är aktuella för auktorisationsproven för tolkar.

Datum och orter för det skriftliga provet

Auktorisationsprovet för tolkar

Nästa ansökningsperiod är öppen 2 maj-10 juni med genomförande av skriftliga prov under hösten 2024.

De skriftliga proven kommer genomföras i Stockholm, Göteborg, Lund och Härnösand den 16 oktober, klockan 10.00–13.40.

Provet för bevis om speciell kompetens som rättstolk

Nästa ansökningsperiod är öppen 2 maj-10 juni med genomförande av skriftliga prov under hösten 2024.

De skriftliga proven kommer genomföras i Stockholm, Göteborg och Lund den 15 oktober, klockan 09.00–12.00.

Provet för bevis om speciell kompetens som sjukvårdstolk

Nästa ansökningsperiod är öppen 2 maj-10 juni med genomförande av skriftliga prov under hösten 2024.

De skriftliga proven kommer genomföras i Stockholm, Göteborg och Lund den 15 oktober, klockan 13.00–16.00.

Tolkprov för dig med funktionsnedsättning (auktoriserad tolk, rättstolk och sjukvårdstolk)

Nästa ansökningsperiod är öppen 2 maj-10 juni med genomförande av skriftliga prov under hösten 2024.

Anpassade prov för dig med funktionsnedsättning genomförs i Stockholm den 16 oktober, samma datum och starttider som det ordinarie provet.

Har du frågor inför provet?

Kontakta oss via e-post:

tot@kammarkollegiet.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-06-13