Tider och orter för proven

Här hittar du information om vilka datum, tider och provorter som är aktuella för auktorisationsproven för tolkar.

Datum och orter för det skriftliga provet

Auktorisationsprovet för tolkar

Nästa ansökningsperiod planeras till maj 2024 med genomförande av skriftliga prov under hösten 2024.

Provet för bevis om speciell kompetens som rättstolk

Nästa ansökningsperiod planeras till maj 2024 med genomförande av skriftliga prov under hösten 2024.

Provet för bevis om speciell kompetens som sjukvårdstolk

Nästa ansökningsperiod planeras till maj 2024 med genomförande av skriftliga prov under hösten 2024.

Har du frågor inför provet?

Kontakta oss via e-post:

tot@kammarkollegiet.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-01-30