Tider och orter för proven

Här hittar du information om vilka datum, tider och provorter som är aktuella för auktorisationsproven för tolkar.

Datum och orter för det skriftliga provet

Auktorisationsprovet för tolkar

Det skriftliga auktorisationsprovet för tolkar äger rum den 25 oktober 2023. Provet kommer att ges på följande orter:

  • Stockholm
  • Göteborg
  • Lund.

Auktorisationsprovet för tolkar – information om ansökan

Provet för bevis om speciell kompetens som rättstolk

Det skriftliga provet för speciell kompetens som rättstolk äger rum den 24 oktober 2023.

Provet kommer att ges på följande orter:

  • Stockholm
  • Göteborg
  • Lund

Provet för bevis om speciell kompetens som rättstolk –information om ansökan

Provet för bevis om speciell kompetens som sjukvårdstolk

Det skriftliga provet för speciell kompetens som sjukvårdstolk äger rum den 24 oktober 2023.

Provet kommer att ges på följande orter:

  • Stockholm
  • Göteborg
  • Lund

Provet för bevis om speciell kompetens som sjukvårdstolk – information om ansökan

Har du frågor inför provet?

Kontakta oss via e-post:

tot@kammarkollegiet.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-09-12