Tider och orter för proven

Här hittar du information om vilka datum, tider och provorter som är aktuella för auktorisationsproven för tolkar.

Datum och orter för det skriftliga provet

Det skriftliga provet för auktoriserad tolk äger rum den 8 november 2022. Provet anordnas i Stockholm, Göteborg, Lund och Linköping. Registreringen öppnar klockan 09.00. Inget insläpp efter 9.45. Skrivtiden är 10.00-13.40. Mer information finns i kallelsen till dig som ska skriva provet.

Det skriftliga provet för speciell kompetens som rättstolk äger rum den 9 november 2022. Provet anordnas i skrivsalar på universiteten i Stockholm, Göteborg och Lund. Registreringen öppnar klockan 08.30. Skrivtiden är 09.00-12.00. Mer information finns i kallelsen till dig som ska skriva provet.

Det skriftliga provet för speciell kompetens som sjukvårdstolk äger rum den 9 november 2022. Provet anordnas i skrivsalar på universiteten i Stockholm, Göteborg och Lund. Registreringen öppnar klockan 12.30. Skrivtiden är 13.00-16.00. Mer information finns i kallelsen till dig som ska skriva provet.

 

Ansökan om auktorisation 2022

Ansökan för 2022 om auktorisation som tolk samt speciell kompetens som rättstolk eller sjukvårdstolk är stängd.

Information till dig som väntar på att avlägga muntligt tolkprov

På grund av rådande läge är väntetiden för att genomföra ett muntligt tolkprov just nu längre än vanligt. Om du har fått godkänt på det skriftliga tolkprovet skickar vi ut kallelse för ett muntlig prov senast 2 veckor innan provet planeras äga rum.

Sidan senast uppdaterad: 2022-10-13