Utbetalning av medel om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2024

Kammarkollegiet betalar ut statsbidraget efter rekvisition senast den 29 november 2024.

Regeringens beslut

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-04-03