Auktorisation som översättare

Du som är översättare kan ansöka till översättarprovet och påbörja processen mot en auktorisation. Auktorisationsprovet är ett yrkesprov. En auktorisation är beviset på att du har gedigna kunskaper och färdigheter som översättare och att du är lämpad för yrket.

Ansökan om auktorisation 2022

Här ansöker du om auktorisation som översättare. Ansökan är öppen 3 januari-3 februari 2022.

Bilagor och betalning

Ta reda på vilka bilagor du ska bifoga din ansökan och hur du betalar ansökningsavgiften

Datum och orter för översättarproven 2022

Delprov 1: 25 april 2022

Delprov 2: oktober 2022

Orter: De båda delproven äger rum i Stockholm, Göteborg och Malmö

Praktiska instruktioner inför och under översättarproven

Här hittar du praktiska instruktioner och tips på hur du kan förbereda dig inför och under auktorisationsproven.

Vad händer efter översättarproven?

Här hittar du mer information om vad som händer efter översättarproven, hur bedömning görs och hur en redbarhetsprövning går till.

Fördelar med auktorisation

Det finns flera fördelar med att vara en auktoriserad översättare. Bland annat får du rätt att översätta dokument med juridisk giltighet för myndigheter och privatpersoner. Auktorisationen är ett bevis på att du har gedigna kunskaper och erfarenheter som översättare och att du är lämpad för yrket.

Det här krävs för att bli auktoriserad

  • Du måste bli godkänd i auktorisationsprovet för översättare.
  • Du måste bli godkänd i vår redbarhetsprövning.

Har du den kompetens som krävs?

Auktorisationsprovet mäter kompetenser inom följande områden som är centrala för översättarens yrkesverksamhet.

  • Språklig kompetens
  • Översättningskompetens
  • Ämneskompetens
  • Yrkeskompetens
  • Interkulturell kompetens
  • Informationssökning
  • Teknisk kompetens
  • Förbered dig genom att titta på gamla prov.

Förnyat auktorisationsprov

Under 2020 införde vi ett moderniserat och delvis förnyat auktorisationsprov.

Här hittar du mer information om det förnyade auktorisationsprovet.

Nya translatorsföreskrifter

Med anledning av det nya auktorisationsprovet har vi även tagit fram nya translatorsföreskrifter som du hittar i Kammarkollegiets författningssamling.

En nyhet är att en sökande som genomgår provet vid tre tillfällen i samma språkkombination utan att bli godkänd får söka igen tidigast efter tre år.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2022-01-21