Auktorisation som översättare

Du som är översättare kan anmäla dig till översättarprovet och påbörja processen mot en auktorisation. Auktorisationsprovet är ett yrkesprov. En auktorisation är beviset på att du har gedigna kunskaper och färdigheter som översättare och att du är lämpad för yrket.

Nya datum för översättarprovet 2020

På grund av den pågående pandemin har vi inte kunnat genomföra auktorisationsprovet för översättare som planerat. Både delprov 1 och delprov 2 har flyttats fram till nya datum.


Ansökan till nästa auktorisationsprov för översättare 2021 är öppen den 1-31 januari 2021.

Ta reda på vilka bilagor du ska bifoga din ansökan och hur du betalar ansökningsavgiften

Fördelar med auktorisation

Det finns flera fördelar med att vara en auktoriserad översättare. Bland annat får du rätt att översätta dokument med juridisk giltighet för myndigheter och privatpersoner. Auktorisationen är ett bevis på att du har gedigna kunskaper och erfarenheter som översättare och att du är lämpad för yrket.

Det här krävs för att bli auktoriserad

  • Du måste bli godkänd i auktorisationsprovet för översättare.
  • Du måste bli godkänd i vår redbarhetsprövning.

Har du den kompetens som krävs?

Auktorisationsprovet mäter kompetenser inom följande områden som är centrala för översättarens yrkesverksamhet.

  • Språklig kompetens
  • Översättningskompetens
  • Ämneskompetens
  • Yrkeskompetens
  • Interkulturell kompetens
  • Informationssökning
  • Teknisk kompetens
  • Förbered dig genom att titta på gamla prov.

Förnyat auktorisationsprov 2020

Under 2020 inför vi ett moderniserat och delvis förnyat auktorisationsprov.

Mer om det förnyade provet på sidan om Praktiska instruktioner inför och under provet

Med anledning av det nya auktorisationsprovet har vi även tagit fram nya translatorsföreskrifter som du hittar i Kammarkollegiets författningssamling. En nyhet är att en sökande som genomgår provet vid tre tillfällen i samma språkkombination utan att bli godkänd får söka igen tidigast efter tre år.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-06-12