Ansök om auktorisation som översättare

Du som är översättare kan ansöka om auktorisation. En auktorisation är beviset på att du har gedigna kunskaper och färdigheter som översättare och att du är lämpad för yrket.

Det första steget till auktorisation är att genomföra auktorisationsprovet. Provet är ett yrkesprov som riktar sig till erfarna yrkesverksamma översättare.

Ansökan om auktorisation

Ansökan för auktorisation som översättare 2024 är stängd. Nästa ansökningsperiod är i januari 2025.

Min sida med din ansökan

Du som ansökt om auktorisation som översättare 2024 i e-tjänsten hittar din ansökan och eventuella bilagor under Min sida. Du loggar in med din svenska e-legitimation. Observera att du endast kan logga in på Min sida om du ansökt med e-legitimation.

Ansökningsavgift

 • Du kan betala ansökningsavgiften direkt i e-tjänsten eller till vårt bankgiro.
 • Om du betalar avgiften direkt via e-tjänsten kan du välja att betala med Swish eller kort.
 • Om du vill betala via bankgiro betalar du ansökningsavgiften 2 900 kronor till: bankgiro 126-7152.
 • Om du betalar ansökningsavgiften från utlandet anger du: BIC: SWEDSESS och IBAN: SE6080000890119647360503.
 • Skriv namn och personnummer som meddelande vid inbetalning.
 • Din ansökan är bindande. När du har skickat in en ansökan och betalat in ansökningsavgiften godkänner du att vi tar upp din ansökan om auktorisation för prövning.

Tänk på att ha det här till hands när du söker

 • Om du inte är folkbokförd i Sverige ska en handling motsvarande ett personbevis från den stat där du är bosatt bifogas ansökan.
 • Du behöver inte bifoga ett personbevis om du är folkbokförd i Sverige.

Kallelse till provet

Vi skickar dig en kallelse till auktorisationsprovet senast tre veckor före respektive delprov. Kallelsen skickar vi som e-post till dig, om inte du har angett annat i din ansökan. Om du två veckor före provet inte har fått någon kallelse, kontakta oss på tot@kammarkollegiet.se. Här hittar du de aktuella datumen för proven.

Begränsat antal försök

Du har tre tillfällen på dig att genomföra provet i samma språk och språkriktning. Blir du inte godkänd vid det sista tillfället får du tidigast ansöka igen efter tre år.

Det här krävs för att bli auktoriserad

 • Du måste bli godkänd i auktorisationsprovet för översättare.
 • Du måste bli godkänd i vår redbarhetsprövning.

Har du den kompetens som krävs?

Auktorisationsprovet mäter kompetenser inom följande områden som är centrala för översättarens yrkesverksamhet.

 • Språklig kompetens
 • Översättningskompetens
 • Ämneskompetens
 • Yrkeskompetens
 • Interkulturell kompetens
 • Informationssökning
 • Teknisk kompetens

Förbered dig genom att titta på gamla prov och ta del av praktiska instruktioner inför och under provtillfället.

Nya translatorsföreskrifter

Kammarkollegiet har utfärdat nya translatorsföreskrifter i december 2023. Du hittar föreskrifterna på den här sidan.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-02-16