Ansök om auktorisation som översättare

Auktorisationsprovet är ett yrkesprov. Att vara en auktoriserad översättare är ett bevis på att du har gedigna kunskaper och färdigheter som översättare och att du är lämpad för yrket.

Ansökan till höstens prov är nu stängd. Vi har nu fastställt vilka språk och provorter som blir aktuella för höstens tolk- och översättarprov.

Här hittar du information om språk och provorter vid höstens auktorisationsprov

Höstens auktorisationsprov för översättare

Auktorisationsprovet för översättare ges den 12 september 2019 i Göteborg, Lund och Stockholm.

Prov för översättare
Torsdag 12 september 2019
Registrering börjar: 08.15
Skrivtid för provet: 09.00-18.00

Hösten 2019 är sista tillfället som Kammarkollegiet genomför auktorisationsprovet för översättare i dess nuvarande form. Under 2020 kommer ett moderniserat och mer yrkesanpassat auktorisationsprov för översättare att införas. Mer information kommer att publiceras på Kammarkollegiets webbplats under 2019.

Ansökningsavgift

Du betalar ansökningsavgiften på 2 300 kronor i samband med att du skickar in ansökan.
Bankgiro: 126-7152
Skriv namn och personnummer som meddelande vid inbetalning. Avgiften återbetalas ej.
Om du betalar från utlandet anger du BIC: SWEDSESS, och IBAN: SE6080000890119647360503

Det här krävs för att bli auktoriserad

För att få godkänt i provet krävs att du

  • har mycket goda språkkunskaper
  • har mycket goda terminologiska kunskaper inom juridik och ekonomi
  • har mycket god förmåga att fånga källtextens stil
  • kan använda idiomatiska uttryck och fraseologi korrekt.

Har du den kompetens som krävs? Testa dig

Innan du anmäler dig till översättarprovet rekommenderar vi att du går igenom gamla prov och säkerstället att du har den kompetens som krävs för att klara provet.

Förbered dig inför översättarprovet

Praktisk information inför och efter provet

Det är en hel del praktiska förberedelser inför provet. Ta reda på vad du behöver göra och tänka på innan du gör provet och vad du behöver ta med dig till provet.

Praktiska instruktioner inför provet

När du väl skrivit provet dröjer det tre månader innan du får besked om ditt prov blivit godkänt eller inte. Om du får godkänt gör vi en redbarhetsprövning.

Det här händer efter att du skrivit provet

Om vår uppgift

Ta reda på hur den aktuella lagstiftningen ser ut.

Auktorisation av tolkar och översättare

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-06-24