Ansök om auktorisation som översättare

Du som är översättare kan ansöka om auktorisation. En auktorisation är beviset på att du har gedigna kunskaper och färdigheter som översättare och att du är lämpad för yrket.

Det första steget till auktorisation är att genomföra auktorisationsprovet. Provet är ett yrkesprov som riktar sig till erfarna yrkesverksamma översättare.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden för 2022 är stängd. Nästa ansökningsperiod öppnar i januari 2023.

Begränsat antal försök

Du har tre tillfällen på dig att genomföra provet i samma språk och språkriktning. Blir du inte godkänd vid det sista tillfället får du tidigast ansöka igen efter tre år.

Återbud

När du ansöker om auktorisation kallar vi dig till ett första provtillfälle. Om du inte kan delta behöver du meddela oss senast två veckor innan provdatumet. Vi kallar då dig till nästa provtillfälle i stället. Om du blir sjuk behöver du meddela oss så snart som möjligt, senast på provdagen. Behöver du lämna återbud kontaktar du oss på: tot@kammarkollegiet.se

Bilagor till ansökan

 • Alla bilagor ska vara i formatet pdf.
 • Om du inte är folkbokförd i Sverige ska en handling motsvarande ett personbevis från den stat där du är bosatt bifogas ansökan.
 • Du som är bosatt i Sverige behöver inte bifoga några handlingar.

Ansökningsavgift

 • Du betalar ansökningsavgiften på 2 900 kronor i samband med att du skickar in ansökan.
 • Bankgiro: 126-7152
 • Om du betalar från utlandet anger du:
  BIC: SWEDSESS
  IBAN: SE6080000890119647360503
 • Skriv namn och personnummer som meddelande vid inbetalning.

Om du inte kan delta vid provtillfället återbetalas avgiften endast vid särskilda skäl.

Det här krävs för att bli auktoriserad

 • Du måste bli godkänd i auktorisationsprovet för översättare.
 • Du måste bli godkänd i vår redbarhetsprövning.

Har du den kompetens som krävs?

Auktorisationsprovet mäter kompetenser inom följande områden som är centrala för översättarens yrkesverksamhet.

 • Språklig kompetens
 • Översättningskompetens
 • Ämneskompetens
 • Yrkeskompetens
 • Interkulturell kompetens
 • Informationssökning
 • Teknisk kompetens

Förbered dig genom att titta på gamla prov och ta del av praktiska instruktioner inför och under provtillfället.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2022-07-27