Förteckning över godkända enheter

Här hittar du Kammarkollegiets förteckning över de enheter som har godkänts och som har rätt att väcka grupptalan till skydd för konsumenters kollektiva intressen. I förteckningen finns de enheter som godkänts för inhemsk grupptalan, gränsöverskridande grupptalan eller både inhemsk och gränsöverskridande grupptalan.

Europeiska kommissionens förteckning

Europeiska kommissionen har en förteckning över samtliga enheter som har godkänts för gränsöverskridande grupptalan i medlemsstaterna.

Europeiska kommissionens förteckning över enheter som har godkänts för gränsöverskridande grupptalan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kammarkollegiets förteckning över godkända enheter

NamnSyfte med verksamheten

Konsumentverket/

konsumentombudsmannen

Konsumentverket är förvaltningsmyndighet för konsumentfrågor.

 

Konsumentombudsmannen får väcka inhemsk eller gränsöverskridande grupptalan om en åtgärd för gottgörelse.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-03-22