Anlita våra inkassotjänster

Drygt hundratrettio myndigheter anlitar vår inkassoverksamhet för att driva in sina fordringar. Vill du bli en av dem?

Vinsterna med att anlita oss

Vi har över femtio års erfarenhet av inkassoverksamhet inom staten. Det har gett oss gedigen kunskap om statsförvaltningen och de särskilda villkor vi lyder under. Uppdragen på myndigheter är generellt mer komplexa än typiska ärenden i inkassobranschen.

Våra jurister har lång erfarenhet av att driva domstolsprocesser i de fall fordringar bestrids.

Bland våra kunder finns både små och stora myndigheter. Vissa har något enstaka ärende per år och andra flera och ofta återkommande.

Kunskapsgaranti

Hur statliga fordringar ska hanteras, regleras av förordning (1993:1138) om hantering av statliga fordringar. Kammarkollegiet är föreskrivande myndighet till denna förordning. Det innebär att vi är den myndighet som har rätt att utfärda föreskrifter till förordningen där vi beskriver hur man ska tolka förordningens olika regleringar. Som föreskrivande myndighet har våra jurister och handläggare uppdaterade och djupa kunskaper om den särreglering som gäller för statliga fordringar.

Vår fordringsbevakning omfattas av Riksrevisionens granskning.

Förmånlig prismodell

Vår inkassoverksamhet är statlig och vi har därmed inga vinstkrav. Vi tar endast betalt för kostnader som är reglerade i lag.

I ärenden som kräver juridisk kompetens tar vi ut ett timarvode som motsvarar ersättning enligt rättshjälpstaxan.

Vi anpassar våra tjänster efter era behov

När du väljer att anlita vår inkassoverksamhet anpassar vi våra tjänster efter era behov.

De här tjänsterna erbjuder vi i vårt standardavtal:

  • Vi skickar ut kravbrev enligt inkassolagen.
  • Vi upprättar och bevakar amorteringsplaner.
  • Vi ansöker om betalningsföreläggande och utmätning hos Kronofogdemyndigheten.
  • Vi fullföljer bevakning av ett ärende där en gäldenär saknar tillgångar.
  • Vi levererar månatliga redovisningar.

När en gäldenär bestrider ett krav driver vi det vidare i domstol, efter samråd med er.

Om vår uppgift

Ta reda på hur den aktuella lagstiftningen ser ut.
Inkassoverksamhet för statliga fordringar

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-08-10