Kammarkollegiet logotyp

Aktieindexkonsortiet Sverige

Aktieindexkonsortiet Sverige förvaltas passivt eller indexnära med inriktning på de största bolagen på Stockholmsbörsen. Målsättningen med konsortiet är att till en låg kostnad erbjuda en produkt som presterar i nivå med jämförelseindex.

Avkastningsmål och investeringsprocess

Jämförelseindex är OMXS60CAPGI som består av de 60 bolag som har störst omsättning på Stockholmsbörsen och täcker 80 % av marknadsvärdet på börsen. Detta index är återinvesterande och ingen aktie får vara större än 10 procent av det totala marknadsvärdet av index. En indexexponering innebär att förvaltningen sker utifrån ett på förhand bestämt regelverk. Indexförvaltningen ger placeraren ett effektivt beta och en marknadsavkastning till låg aktiv risk.

Produktblad

Ansvarsfulla investeringar

Den passiva förvaltningen innebär inte någon bolagsspecifik analys och syftar enbart till att följa ett externt index. I och med det så sker endast en negativ screening i konsortitet.

Konsortiet investerar inte i företag som bryter mot internationella normer och konventioner med avseende på arbetsrätt och mänskliga rättigheter, korruption och miljö.

I konsortiet finns restriktioner kring placeringar i företag med verksamheter inom pornografi, tobak, vapen, produktion av fossila bränslen, alkohol, spel samt vapen.

Läs mer om ansvarsfulla investeringar

Placeringsregler

Portföljens tillgångar är likvida och fördelade med en god riskspridning mellan branscher och företag. Konsortiet ska normalt vara fullinvesterat. Undantag sker vid omplaceringar och vid andelstransaktioner. Konsortiet handlar inte i optioner eller terminer och lånar inte upp pengar för att finansiera placeringsverksamheten.

Våra placeringsregler Pdf, 149.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Övriga tjänster

Värdepappers-administration

Värdepappersadministration utför back- och middle officetjänster för både externt och internt förvaltat kapital från myndigheter, stiftelser och statliga bolag. Värdepappersadministration ansvarar också för avkastnings- och riskrapportering samt resultatuppföljning.

Läs mer om Värdepappersadministration

Diskussionspartner

Vår rådgivning syftar till att hjälpa våra kunder att få en effektiv och bra förmögenhetsförvaltning. Rådgivningen är oberoende och inriktad på att sätta mål kring avkastning, risknivå, tillgångsallokering och portföljstrategi.

Läs mer om diskussionspartner och rådgivning

Förvaltning

Förvaltning av svenska och utländska aktier och obligationer.

Aktieförvaltning
Ränteförvaltning
Diskretionär förvaltning
Alternativa investeringar

Allokering

Marknadslägets ständiga förändringar kräver en optimalt sammansatt portfölj. Med vår expertis i allokering garanteras du en stabil kombination mellan olika tillgångsslag.

Läs mer om allokering

Ekonomitjänster

Kammarkollegiet kan bli din finansavdelning som tar hand om allt från förvaltning till redovisning, deklarationer, administration och riskkontroll.

Läs mer om ekonomitjänster

Sidan senast uppdaterad: 2023-11-01