Ränteförvaltning

Vår ränteförvaltning bygger på långsiktig fundamentalanalys med aktiv förvaltning i främst obligationer. Förvaltningen kännetecknas av en hög andel bostads- och företagsobligationer med begränsad risk. Vi erbjuder förvaltning i form av andelar i ett konsortium eller som egen portfölj.

Vill du anlita oss?

Är du intresserad av ränteförvaltning eller någon annan av våra tjänster? Boka ett förutsättningslöst möte där vi ger förslag på ett upplägg som passar dig.

Låga förvaltningskostnader

Vi är en långsiktig aktör som inte tar hänsyn till marknadens kortsiktiga svängningar. Det medför en låg omsättningshastighet vilket ger låga förvaltningskostnader. Den lägsta tillåtna ratingnivån på placeringarna är BBB- (Investmentgrade).

Våra avkastningsmål

Vårt mål är att slå jämförelseindex varje år samt att leverera en informationskvot som är större än 0,2.

De senaste femton åren har vi lyckats slå index alla år utom två. Den genomsnittliga informationskvoten har varit 1,0 och den årliga genomsnittliga överavkastningen har varit 0,73 procentenheter under samma period. Vi har aldrig haft negativ avkastning.

Våra konsortier inom ränteförvaltning

Diskretionär ränteförvaltning

Vi erbjuder diskretionär förvaltning inom områdena aktieförvaltning och ränteförvaltning. Den diskretionära förvaltningen innebär att uppdraget anpassas till dina specifika behov och krav.

Kontaktperson

Johan Eliæson
Kund och strategi
Telefon: 08-700 06 61

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-05-22