Ränteförvaltning

Vår ränteförvaltning bygger på långsiktig fundamentalanalys med aktiv förvaltning i främst obligationer. Förvaltningen kännetecknas av en hög andel bostads- och företagsobligationer med begränsad risk. Vi erbjuder förvaltning i form av andelar i ett konsortium eller som egen portfölj.

Vi är en långsiktig aktör som inte tar hänsyn till marknadens kortsiktiga svängningar. Det medför en låg omsättningshastighet vilket ger låga förvaltningskostnader. Den lägsta tillåtna ratingnivån på placeringarna är BBB- (Investmentgrade).

Våra avkastningsmål

Vårt mål är att slå jämförelseindex varje år samt att leverera en informationskvot som är större än 0,2.

De senaste femton åren har vi lyckats slå index alla år utom två. Den genomsnittliga informationskvoten har varit 1,0 och den årliga genomsnittliga överavkastningen har varit 0,73 procentenheter under samma period. Vi har aldrig haft negativ avkastning.

Våra konsortier inom ränteförvaltning

Anlita oss för ränteförvaltning

Vill du veta mer om vår aktieförvaltning?

Vår aktieförvaltning erbjuder både aktiv och passiv förvaltning. Vi kan skräddarsy förvaltning till dina specifika krav i form av diskretionär förvaltning.

Mer om vår aktieförvaltning

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-03-14