Vid dödsboanmälan

När dödsboet inte har några nämnvärda tillgångar utan det går jämt upp med kostnader för begravning, kan socialnämnden göra en dödsboanmälan till Skatteverket istället för en bouppteckning.

Gravrättsinnehavare

  • Allmänna arvsfonden
    Om Arvsfonden ska vara gravrättsinnehavare måste det finnas en släktutredning som visar att det inte finns några släktarvingar. Skicka in släktutredning och gravbrev till Arvsfonden.
  • Annan
    Om någon annan än Arvsfonden är gravrättsinnehavare ska gravbrevet skickas till denne.

Gravsättning

  • Informera Arvsfonden om var den avlidne är gravsatt oavsett typ av gravsättning.
  • Skicka in gravbrevet när Arvsfonden är gravrättsinnehavare, eller intyg om gravsättning i minneslund, till Arvsfonden för förvaring.
  • Vid askgravplats tecknas inget skötselavtal men Arvsfonden betalar en engångskostnad för plakett med den avlidnes namn som placeras på askgravplatsen.

Om socialnämnden fått fullmakt att avveckla dödsboet

  • Skicka in en kort ekonomisk sammanställning över dödsboets ekonomi och de transaktioner som gjorts efter dödsfallet till Arvsfonden, om Arvsfonden givit socialnämnden fullmakt att avveckla dödsboet. 

Kontakta oss

E-post
registratur@kammarkollegiet.se

Post
Kammarkollegiet
Arvsfondsavdelningen
Arvsenheten
Box 2218
103 15 Stockholm

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-08-08