Metodstöd för riskhanteringsarbete

Alla statliga myndigheter har till uppgift att hantera risker i sin verksamhet. Här hittar du metodstöd för ditt riskhanteringsarbete.

Verksamhetsanalys

Här hittar du ett metodstöd för att kunna göra en verksamhetsanalys. Metodstödet är uppdelat i kapitel med konkreta frågor. Utifrån svaren du skriver in genereras en bruttolista med identifierade brister. Ni prioriterar sedan bristerna, utser riskägare och lägger upp en tidsplan. Efter det sammanställer metodstödet en tydlig rapport.

Ladda ner metodstödet Verksamhetsanalys Excel, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Hjälp oss göra metodstödet bättre

Räkna ut myndighetens riskkostnad

När du räknar ut myndighetens riskkostnad adderas kostnaderna för de faktiska skadorna (så kallade skadekostnader) med kostnaderna för det skadeförebyggande arbetet (så kallade skyddskostnader). Målet är att sänka den totala riskkostnaden.

Till skadekostnader räknas till exempel

  • Skador som inte omfattas av någon försäkring
  • Skador där skadekostnaden understiger självrisken
  • Självrisker vid skador som omfattas av försäkring

Till skyddskostnader räknas till exempel

  • Försäkringspremier
  • Förebyggande och skadebegränsande åtgärder, till exempel lås och nycklar, larm, bevakning, brandsläckare, skyltning och serviceavtal
  • Administrativa kostnader för arbetet med riskhanteringen, till exempel löner, konsulttjänster och utbildningsavgifter

Ladda ner stöd för sammanställning av riskkostnaderna Excel, 40.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Teckna försäkring

Innan du tecknar en verksamhetsförsäkring ska du ha genomfört följande punkter:

  1. Identifiera vilka risker för skador eller förluster som finns i den egna verksamheten.
  2. Värdera riskerna och beräkna vilka kostnader som staten har eller kan få utifrån riskerna som ni har identifierat.
  3. Ställa samman resultatet i en riskanalys.
  4. Vidta lämpliga åtgärder för att begränsa risker och förbygga skador eller förluster till följd av till exempel stöld, brand, vattenläckage, el-bortfall, IT- incidenter eller att personal är på tjänsteresa.

Teckna verksamhetsförsäkring

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Jobbar du med försäkringsfrågor eller med riskhantering? Vårt nyhetsbrev bjuder på tips, råd och stöd.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-04-01