Tolk

På de här sidorna kan du ansöka om att bli auktoriserad tolk eller förnya din auktorisation. Du hittar även information om hur du förbereder dig inför auktorisationsproven. Om du är utbildad tolk kan du ansöka om att registrera dig som det.

Kontakta oss

Telefon: 08-700 08 40
Telefontid: Under vecka 26-33 har vi begränsad telefontid. Du når oss då på tisdagar mellan
klockan 13.00-15.00.

E-post: tot@kammarkollegiet.se