Överklaga beslut om ersättning för personskada

Du kan överklaga ett beslut från Person­skade­avtals­nämnden (PSA), eller från Kammar­kollegiets försäkrings­avdelning, angående ersättning för personskada till Skilje­nämnden i vissa trygghets­frågor.

Så här överklagar du beslutet

Skriv till Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor men skicka överklagandet till PSA-nämnden eller Kammarkollegiets försäkringsavdelning. Tala om vilket beslut du överklagar, vilken ändring du vill ha och vilka skäl du har.

PSA-nämnden eller Kammarkollegiet skickar överklagandet tillsammans med övriga handlingar vidare till Skiljenämnden för prövning.

Överklagandet ska ha kommit in till PSA-nämnden eller Kammarkollegiet inom två månader från den dag du mottog beslutet.

PSA-nämnden eller Kammarkollegiet prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om ett överklagande kommer in för sent beslutar PSA-nämnden eller Kammarkollegiet om att avvisa det. Även detta beslut kan du överklaga till Skiljenämnden.

Ärendet hos Skiljenämnden

Ärendet förbereds och avgörs efter föredragning. När nämnden avgjort ärendet genom skiljedom eller slutligt beslut skickas det med post till dig.

Ett ärende avgörs normalt inom sex till tolv månader från att det kom in till nämnden.

Om vårt handläggaruppdrag

Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-08-15