Anmäl ett dödsfall

Här kan du anmäla ett dödsfall till Allmänna arvsfonden. Du ska anmäla dödsfallet när det saknas släktarvingar och den avlidne inte har skrivit något testamente.

Dokument du kan ladda upp i e-tjänsten

Om du har tillgång till alla eller några av de här dokumenten vill vi att du laddar upp dem i e-tjänsten:

  • Släktutredning
  • Dödsfallsintyg (registerutdrag från Skatteverket)
  • Testamente
  • Bouppteckning efter make eller maka som tidigare avlidit
  • Dokument om fastigheter, bostadsrätter och bankmedel
  • Bilder på lösöre

Vem kan anmäla ett dödsfall till Allmänna arvsfonden?

Den som har hand om dödsboet ska anmäla dödsfallet. Det kan exempelvis vara:

  • God man, granne, kusin, sambo (privatpersoner).
  • Socialtjänst, överförmyndare, begravningsbyrå (juridiska personer).

Ta reda på om den avlidne har några släktingar

Det är Socialtjänsten i den kommun där den avlidne bodde som har ansvar för att utreda om den avlidne hade några släktarvingar. Socialtjänsten beställer då en släktutredning från lands- eller stadsarkiven.

Om en släktutredning har gjorts och den visar att den som avlidit inte har några arvsberättigade släktingar ska du skicka in en anmälan om dödsfall till oss.

Det här händer när du skickat in anmälan

När vi tagit emot din anmälan om dödsfall utser vi vid behov en god man som ansvarar för boutredningen och sköter det praktiska arbetet med dödsboet. Den gode mannen företräder Allmänna arvsfonden i det arbetet.

Vi informerar dig om vem vi utsett till god man.

Så här gör du om det finns ett testamente

I de fall när den som avlidit saknar närmare släkt än kusiner och har skrivit ett testamente ska du alltid delge det med Allmänna arvsfonden. Det kallas för delgivning.

Ta reda på hur du gör för att delge ett testamente

I vissa fall har den avlidne testamenterat sin egendom direkt till Allmänna arvsfonden. Allmänna arvsfonden kan även få egendom exempelvis genom gåva eller genom ett förmånstagarförordnande i ett försäkringsavtal.

Om vårt uppdrag och de lagar det vilar på

Bevaka Allmänna arvsfondens rätt

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-09-22