Försvarsmakten

Har du skadat dig under militär utbildning? Om Försäkringskassan godkänner din skada kan du ansöka om ersättning från oss.

Den som kan ansöka om ersättning ur försäkringen är du som:

 • Är värnpliktig eller rekryt.
 • Deltar i repetitionsövning inom Försvarsmakten.
 • Är civilpliktig.
 • Är medlem i frivilliga försvarsorganisationer, exempelvis hemvärn, lottakår med flera.
 • Går en frivillig utbildning eller är praktikant inom Försvarsmakten.

Anmäl skada och ansök om ersättning

 1. När du råkar ut för en skada ska du först fylla i en arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan.
  Fyll i arbetsskadeanmälan och skicka in till Försäkringskassan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 2. Försäkringskassan prövar skadan och skickar en kopia av din arbetsskadeanmälan till oss. Beslutet som du får från Försäkringskassan ska du skicka in till oss tillsammans med din skadeanmälan.
 3. När Försäkringskassan har godkänt din skada kan vi på Kammarkollegiet pröva din rätt till ersättning.
  Ladda ner och fyll i blanketterna för skadeanmälan och fullmakt. Fullmakten behöver vi ha i original så den skickar du till vår postadress.
  Blankett för skadeanmälan för Försvarsmakten Pdf, 247.2 kB.
  Blankett för fullmakt Pdf, 66.2 kB.
 4. Skicka in skadeblanketten och Försäkringskassans beslut till oss via e-post: forsakring@kammarkollegiet.se
  Skicka in fullmakten i original till oss via post:
  Kammarkollegiet
  651 80 Karlstad

Har du frågor om din skadeanmälan?

Kontakta oss på telefon 054-22 12 00

När gäller försäkringen?

Försäkringen gäller:

 • Under tiden som du deltar i verksamhet som ingår i militärutbildning, repetitionsövning eller frivilligtjänst.
 • När du är på väg till eller från verksamheten, förutsatt att du reser direkt och inte gör några stopp längs vägen.
 • Du som är värnpliktig/rekryt och har en grundutbildning på minst 3 månader kan få ersättning även om du skadas på fritiden.

Försäkringen gäller inte:

 • Om du gör ett stopp på vägen till eller från verksamheten.
 • Om du skadar dig när du kör bil eller något annat fordon till eller från verksamheten. Då gäller den försäkring som bilen eller fordonet har.

Var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller verksamheter som äger rum i Norden. I övriga länder gäller den endast om staten har anordnat och bekostat resan.

Vad kan jag få ersättning för?

Om Försäkringskassan har godkänt din personskada kan du ansöka om ersättning hos Kammarkollegiet. Vi prövar om du har rätt att få ersättning.

Du kan få ersättning för:

 • Sveda och värk om du har akuta besvär i samband med skadan. När du skadat dig så gäller detta:
  • Vid olycksfall – om du inte kan arbeta helt eller delvis i mer än 31 dagar på grund av din skada.
  • Vid annat än olycksfall (till exempel sjukdom, belastningsbesvär med mera) - om besvären som Försäkringskassan har godkänt kvarstår i mer än 180 dagar.
 • Lyte och men - om du får ärr eller bestående besvär. Ersättningen för lyte och men prövar vi 18 månader efter skadetillfället eller efter att du är färdigbehandlad.
 • Om du förlorar en tand.
 • Nödvändiga kostnader för läkarvård och läkemedel inom högkostnadsskyddet om kostnaderna inte täcks av någon annan försäkring.
 • Om du blir sjukskriven på grund av din skada och får lägre inkomst.

Andra ersättningar och bidrag

Ersättning från statens riskgaranti

Du kan få ersättning från Försvarsmakten genom statens riskgaranti vid medicinsk invaliditet eller vid dödsfall. Det gäller dig som är värnpliktig eller rekryt och där Försäkringskassan godkänt skadan som statligt personskadeskydd.

Mer information hittar du på Försvarsmaktens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bidrag från Kungafonden

Kungafonden kan hjälpa dig som blivit skadad eller sjuk i samband med bland annat totalförsvarets verksamhet. De kan ge ekonomiska bidrag till såväl den skadade/sjuke som till efterlevande och till personer som omkommit.

Mer information hittar du på Kungafondens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Försäkringen styrs av lagen

Försäkringen är styrd av lag 1977:266 om statlig ersättning vid ideell skada med mera och är tecknad av Försvarsmakten. Att en försäkring är författningsstyrd betyder att regeringen har beslutat att det ska finnas ett försäkringsskydd för en särskild grupp individer.

Läs mer i Socialförsäkringsbalken om statligt personskadeskydd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lagen om statlig ersättning vid ideell skada på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-04-12