Som statlig anställd kan du söka jobb via NEPT

Under våren 2021 var Gabriella Sydorw, på enheten för ramavtalsförvaltning, utlånad till EU-kommissionen i Bryssel som NEPT.

Foto på Gabriella Sydorw

NEPT, nationella experter under professionell utbildning, är en möjlighet för tjänstepersoner som jobbar i offentlig förvaltning, att under tre till fem månader arbeta med sina myndighetsfrågor i ett EU-perspektiv.

– Kammarkollegiet har tidigare skickat medarbetare till Bryssel för att delta i NEPT programmet och på så sätt fick jag information om möjligheten.

Kort startsträcka till praktiskt arbete

Under Gabriella Sydorws tid på kommissionen tillhörde hon enheten för Offentlig upphandling, som är en del av DG Grow, där förkortningen DG står för Generaldirektorat. DG Grow ansvarar bland annat för frågor kopplat till EU:s inre marknad, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag (SME:er).

– Trots att jag kom till Bryssel under en pågående pandemi så fungerade det över förväntan att komma in i arbetet och ta del av arbetsuppgifterna. Kommissionen har stor vana att ta emot nya och tillfälliga kollegor och det är en kort startsträcka för att börja arbeta. Under mina tre månader på kommissionen fick jag bland annat följa det dagliga arbetet inom DG Grow och jag arbetade även med framtagandet av kravspecifikationer och avtalsvillkor till olika projekt.

Sverige kända för digitalisering, hållbarhet och transparens

Det var för Gabriella Sydorws del intressant att delta i olika diskussioner för att höra internationella kollegors syn på problem och lösningar kopplat till olika medlemsstater. Det arbetar förhållandevis få svenskar inom EU-kommissionen och hennes erfarenhet är att det svenska perspektivet behövs och är efterfrågat.

– Sverige är som medlemsstat i framkant inom många områden. Vi är till exempel duktiga på digitalisering, hållbarhet och inte minst transparens och insyn.

Lediga jobb

Vill du läsa mer om Statens inköpscentral?

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-05-12